Maar liefst vier maal voerde Theaterkoor Sincère in de week voor Pasen haar nieuwe productie Passion op, eigentijdse liederen verweven met het lijdensverhaal van Jezus. Plaats van handeling: het nieuwe Dommelhuis in Son en Breugel.

 

Alle nummers werden indertijd door de koorleden zelf aangedragen en uit de grote hoeveelheid werd een selectie gemaakt. Zo kwamen bijvoorbeeld Human en Everybody wants to rule the world voorbij. Dit zoeken naar liederen vond overigens al enkele jaren geleden plaats maar ook Sincère heeft, evenals veel andere groepen, erg veel last gehad van alle coronaperikelen. Het ledenaantal liep gelukkig niet terug in deze periode.

 

Sincère werd ondersteund door een fantastisch combo dat onder vakkundige leiding stond van dirigent Angelo Smulders, die ook tekende voor de vele arrangementen. Bianca van Dreumel werd aangetrokken als regisseur en met succes! Hans van Hattum vervulde op prima wijze de rol van verteller. Foolen Audio & Light zorgde ervoor dat de hele productie goed verstaanbaar en mooi uitgebalanceerd klonk. Sincère kan terugkijken op een geslaagde missie!

 

Marty van der Staak