Inspiration Day met Merel Martens en Peder Karlsson

 

Op zaterdag 27 september 2014 togen vier vocal groups en een groep 'losse' zangers naar Theater aan de Slinger in Houten voor een A Cappella Inspiration Day. Deze dag werden de groepen en de zangers gecoacht en geïnspireerd tot nieuwe dingen door Peder Karlsson en Merel Martens.

 

Organisch zingen met Peder Karlsson en Merel Martens

Verslag van ‘Inspiration day’, 27 september 2014 Theater Aan de Slinger, te Houten

 

Er zijn vijf onderdelen waar je als koor of vocal group aan kunt werken: ritme, frasering, klank, intonatie en communicatie. Al deze elementen moet je één voor één aanpakken, nooit tegelijkertijd.

 

Volgens deze principes ging Peder Karlsson aan het werk met vier groepen die zich voor de ‘Inspiration day’ hadden opgegeven: Vocal group Lava, SingerG, Mooche en Vocal Vision. Elk kregen zij ongeveer drie kwartier feed back op de songs die zij brachten. Dat ging op een heel plezierige manier. Eerst benoemen wat goed gaat, daarna werken aan wat nog beter kan. Peder bracht dat in praktijk door aan het publiek te vragen wat men goed vond aan een gezongen lied. Zo’n wijze van feed back draagt bij aan het zelfvertrouwen en daarmee aan de kwaliteit van een groep.

 

 

Peder met SingerG en vocal group Lava - foto: Annemarie HomanVoor Peder is het onderlinge communicatieproces in een groep het allerbelangrijkst. Een groep moet onderling afgestemd zijn, een organisch verbonden geheel vormen. Om dat te bereiken liet hij verschillende groepen super zacht en heel erg hard zingen, zodat men beter weet waar de dynamische randen zich bevinden, idem met maximaal vibrato en zonder vibrato, met en zonder twang, met en zonder scooping (vanuit een te lage toonhoogte naar de juiste glijden). Wat hij daarmee wil bereiken is dat groepsleden naar elkaar luisteren, een gezamenlijk proces ondergaan. Uiteindelijk levert dat creatieve keuzes op, en daarmee een identiteit die een groep tot groep maakt. Het heeft volgens Peder niet zoveel zin je te focussen op wat ‘het publiek’ ervan vindt, want daar heb je toch geen invloed op. Wees jezelf, wees een groep en presenteer je als zodanig, is zijn advies.

 

Opwarmen met Merel - foto: Annemarie HomanInteressant  is het aspect van de ‘leider’ die hij bij een oefening aanwijst. Het betekent dat één groepslid voordoet welk geluid de groep produceert qua klankvocaal, dynamiek, stijl, enzovoorts, de anderen passen zich daar aan aan. Zo krijg je een sterke gerichtheid op elkaar, een gemeenschappelijk ervaren bewustzijn en daarmee één geluid (=blend).

 

Peder was in Nederland op initiatief van Merel Martens, onder meer muzikaal leider van Pitch Control en Voice, om ‘organisch zingen’ hier bekender te maken. Enkele jaren geleden is Peder uit de ‘Real Group’ gestapt, om meer tijd te hebben voor deze vorm van coaching. BALK ging graag mee in het initiatief om daarover een dag te organiseren. Merel is in september in Nederland een groep gestart die volgens de organische principes gaat werken, het Dutch Organic Choir. Peder woonde de eerste repetitie daarvan bij. Hij zal de groep de komende tijd via Skype blijven coachen. In het voorjaar van 2015 hoop het nieuwe koor zich met een concert te presenteren (dus let op de berichtgeving rond die tijd!). Merel deed tijdens inspiration day ook workshops met dezelfde groepen, en werkte met alle deelnemers samen onder meer aan sound shuffle. Ook hier gaat het niet om aanleren maar primair om aanvoelen: de ervaring van een constante, innerlijke puls waarop je ritmisch kunt improviseren.

 

Aan het slot van de dag werkten de individuele toehoorders nog met Merel en Peder aan Human van The Killers, in een arrangement van Merel. Focuspunt bij dit stuk was samen klank maken, ritmisch zingen.

De aanwezigen gaven deze Inspiration Day een dikke 8, en hoger.

 

Peder en Merel met de deelnemers - foto: Thomas Hessels

 

 

 

 

Verslag: Thomas Hessels (met dank aan Dianne Huberts)

Foto’s: Annemarie Homan en Thomas Hessels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen: