A cappella
Close harmony
Pop-en musicalkoren
Vocal groups

     HOME | A CAPPELLA | BALK | LINKS | CONTACT

 AGENDA  

 NIEUWSBRIEF  

 LEDENSERVICE  

 KOREN & GROEPEN  

 EVENEMENTEN  

 ZOEKERTJES  

 ARCHIEF  

 

 

 

BALK stimuleert samenwerking met jeugdkoren


 

Vervolg op de brainstormdag van 3 april 2010, thema 'Jeugd'

 

 

Iedereen onderkent dat de jeugd belangrijk is voor het voortbestaan of verjonging van bestaande koren. Daar bestaan geen misverstanden over. Maar … hoe haal je jeugd binnen, hoe krijg je jongeren aan het zingen? Dit was één van de vertrekpunten bij de deelnemers aan de groep Jeugd op de brainstormdag.

 

Veel goede en leuke ideeën zijn ontsproten aan de breinen van Hilbrand Adema (Kunstfactor), Agnes Bartelse (Ermelodie), John Damsma (dirigent en juryvoorzitter van o.m. ‘Koor van het jaar’), Bert Eerden (dirigent, jurylid), Jim Gilloffo (dirigent verschillende jeugdkoren en showchoirs) onder het toeziend oog van Ans van den Meijdenberg (voorzitter BALK).
Verschillende ideeën vereisen nog het nodige voorwerk alvorens uitgevoerd te kunnen worden, maar één kan al meteen door de leden in praktijk worden gebracht, nl.:

 

Adopteer een kinder- of jeugdkoor bij jou uit de buurt

 

Wat moet je je daarbij voorstellen?

  • Bedenk een gezamenlijk project

  • Ruim bij optredens van je eigen koor ook een plek in voor een gastoptreden van een kinder- of jeugdkoor
    (ook goed voor de recette!)

  • Ga bij elkaar optreden tijdens een repetitieavond

  • Organiseer een gezamenlijke repetitie


 

Een andere mogelijkheid is om een jeugdafdeling bij je koor op te richten of bestuurlijk te fuseren met een jeugdkoor uit de buurt om te komen tot een gezamenlijk beleids­plan. Ieder koor heeft eigen repertoire, maar doet af en toe iets samen met de ander.

 

Als je een jeugdafdeling zou willen starten, dan zijn er een aantal zaken die wezenlijk anders zijn in vergelijking met volwassen koren. Verschillen die goed moeten worden onderkend wil een jeugdkoor kans van slagen hebben, zijn:

  • Gezelligheid en een gemeenschappelijke band (school, studie, buurt, leeftijd e.d.) is het belangrijkste. Dat zorgt ervoor dat jongeren niet (te) snel afhaken.

  • Repertoirekeuze; je moet weten/aanvoelen wat jeugdigen willen.

  • Arrangementen; verticale stemmenverhoudingen zijn bij jongeren anders dan bij volwassen. Een goed arrangement houdt daar rekening mee en gaat uit van de mogelijkheden van de jeugdige stem.

 

Wij hopen dat jullie iets gaan doen met één van deze ideeën, immers: De jeugd heeft de toekomst!

 

BALK wil de initiatieven, die ontplooid worden met betrekking tot jeugd stimuleren door een kleine subsidie beschikbaar te stellen. Deze subsidie wordt alleen toegekend aan de eigen leden van BALK. Mocht je het voornemen hebben een eigen optreden te verzorgen en hierbij de jeugd actief te betrekken, dan kun je een aanvraag met duidelijke omschrijving van het initiatief sturen naar het Balk-bureau, Landfortallee 11, 6921 JS Duiven. Het bestuur van BALK zal de aanvraag in behandeling nemen.

 

Als je al iets op dit gebied doet, schrijf dan eens een stukje voor de nieuwsbrief en deel je ervaringen met andere leden. Wie weet waar dat allemaal toe kan leiden …!

 

Ans van den Meijdenberg,
Voorzitter BALK

 

 

Interessante BALK-nieuwsberichten i.v.m. jeugdbeleid

 

» Koorschool Hof van Twente
» Tien vragen aan Jim Gilloffo
» Inspirerende samenwerking Unanime en Catchy
» Tien vragen aan Marten van der Worp

 

 

 

 

 

Update 18-04-2011