Weergave niet optimaal? Bekijk de nieuwsbrief online!  »
Meters Maken
Nieuwsbrief oktober 2020
Daar gaan we weer

Bij mij thuis stond alles deze week in het teken van de nieuwe coronamaatregelen. Voor al mijn werkzaamheden, ook die ik naast mijn werk voor BALK verricht, ben ik afhankelijk van de maatregelen die de regering aankondigt. Met een vrouw in het onderwijs en drie kinderen op drie verschillende scholen zijn ook zij daar heel intens mee bezig.
En de maatregelen kwamen er. Voor korenland ook. En hoewel geen complete lockdown, voelen ze toch weer als een gevoelige tik.

Vervolgens komt er één ongenuanceerd krantenbericht bij je croissantje over besmettingen bij een koor, en hup, daar waait weer een negatieve wind. Dan lijken al je inspanningen om koren zo goed mogelijk te informeren en te faciliteren weer teniet gedaan te worden: pas op de plaats.

Zingen in kleine groepen kan nog. Voor mij voelt dat - bij een strikt nageleefd protocol - heel veilig. Natuurlijk moet er ook ruimte zijn voor wie het nu even niet lukt of niet wil. Respect voor elkaar en respect voor de maatregelen. Geef elkaar die ruimte.

En straks, als we weer het podium op kunnen, gaan we allemaal naar elkaar luisteren. Concerten voor elkaar geven, concerten sámen geven. Want met al die concerten is er vast publiek te weinig. O ja: luisteren naar elkaar is sowieso wel een goede tip voor deze tijd.

 

Pepijn Lagerwey, directeur BALK


 
BALK-fonds Meters Maken (BMM): ruimte voor een grotere locatie

Heeft jouw koor tijdelijk een grotere repetitieruimte nodig om te kunnen zingen op 1,5 meter afstand? Maar is die duurder dan de reguliere accommodatie? Dan kun je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning uit het tijdelijke BALK-fonds Meters Maken (BMM). Het fonds staat alleen open voor de leden van BALK.

 

Veel zanggroepen durven nog niet te repeteren omdat de repetitieruimte te klein is om voldoende afstand te houden. Een grotere ruimte kán uitkomst bieden maar ja, hoe staat het met de clubkas? Om jouw groep te helpen, is er nu het tijdelijke BALK-fonds Meters Maken (BMM). Daarop kun je eenmalig een beroep doen voor een bijdrage van € 100,- om de kosten van de grotere locatie te dekken. De aanvragen van koren, ensembles, vocal groups en muziektheatergroepen stromen inmiddels binnen bij BALK.

 

Het fonds kent natuurlijk een bodem. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Lees op de BALK-site hoe je een aanvraag kunt indienen en aan welke voorwaarden die moet voldoen.


 
BALK-festivals 2021

Hieronder staat het overzicht van de regionale BALK-festivals zoals die op dit moment in de agenda staan voor 2021. Check regelmatig het festivaloverzicht op www.balknet.nl

 

  • Zaterdag 6 februari 2021: BALK Festival Oost, DRU Fabriek, Ulft
  • Zaterdag 15 mei 2021: BALK Festival West, De Muze, Noordwijk aan Zee
  • Zaterdag 29 mei 2021: De Fendert Zingt/BALK Festival Zuid, De Borgh, Zevenbergen
  • Nader te bepalen: Vocaal Centraal/BALK Festival Centraal, ICOONtheater, Amersfoort
  • Nader te bepalen: BALK Festival Noord, De Lawei, Drachten
  • Zaterdag 6 november 2021: BALK TOPfestival, De Doelen, Rotterdam

 
Repeteren mag: maximaal 30 personen binnen en 40 buiten

De grotere koren zijn getroffen door de aangescherpte coronamaatregelen die het kabinet bekendmaakte op 28 september 2020. Repetities in de binnenruimte zijn toegestaan tot een maximum van 30 personen. Voor de buitenruimte geldt een maximum van 40 personen. 

 

De jongste update van het kabinet zorgde aanvankelijk voor de nodige verwarring. Websites en factsheets van de overheid gaven geen eenduidige informatie. Zo was het niet duidelijk of koorrepetities nu als 'gezelschap' of als een vorm van 'samenkomst' gezien moesten worden. 

 

Het geven van concerten is toegestaan maar ook hier geldt dat het maximum aantal personen (inclusief het koor zelf) voor een binnenruimte niet overscheden mag worden. Ofwel: een koor van 25 personen dat wil optreden mag 5 toehoorders hebben. Uitzonderingen zijn mogelijk als de betreffende accommodatie daarvoor een ontheffing heeft. Verder blijven de algemene richtlijnen van het RIVM en het koorprotocol van Koornetwerk Nederland onverkort van kracht.

 

Lees hier de duiding van Koornetwerk Nederland van de meest recente coronamaatregelen.


 
Coronacompensatie BUMA verwerkt in lagere BALK-contributie 2021

BUMA gaat koren een compensatie geven op de Jaarbijdrage 2020. Omdat er dit jaar door de coronabeperkende maatregelen veel minder mocht worden gezongen, wil BUMA een deel van de geïnde bijdrage terugschenken aan de koorwereld.

 

De BUMA-bijdrage is bedoeld als vergoeding voor de auteurs van de liedjes die gezongen worden tijdens repetities en uitvoeringen. Voor groepen die zijn aangesloten bij BALK is de BUMA-bijdrage verdisconteerd in het lidmaatschap: BALK verzorgt namens de koren immers de afdracht aan BUMA.

De BUMA-compensatie verwerken we in een lager jaarbedrag voor het BALK-lidmaatschap in 2021. Groepen betalen dan ongeveer 1 euro per koorlid minder dan dit jaar. 

 

Het BALK Bureau gaat alle groepen binnenkort informeren over de BUMA-compensatie.


 
islaŽ pastilles

(Advertentie)

 

Vertrouw op isla® pastilles voor je stem

 

Klachten als kriebelhoest of heesheid? Deze kun je als zanger(es) absoluut niet gebruiken. Nederland telt 17 miljoen stemgebruikers die minstens een keer per jaar last hebben van hun stem of keel. Een goede verzorging en bescherming van je stem is daarom belangrijk. Verzorg en bescherm je stem met isla® pastilles.

 

Nieuw van isla® zijn nu de isla medic acute citrus-honing en de isla medic voice.

Deze pastilles zorgen niet alleen voor een snel herstel van overbelaste stembanden maar kunnen ook preventief gebruikt worden om stem- en keelklachten te voorkomen.

 

Isla® pastilles, voor een goed gesmeerde keel bij het zingen.


 
Voorbeeldbrief grotere locatie

Koren die op zoek zijn naar een tijdelijke, alternatieve repetitieruimte hebben misschien baat bij een voorbeeldbrief om lokale bedrijven of instellingen aan te schrijven. BALK heeft er een opgesteld.

 

Met de brief kunnen zanggroepen het lokale bedrijfsleven, instellingen of andere organisaties vragen of zij een magazijn, een loods, een bedrijfshal of een andere grote ruimte ter beschikking hebben waar de groep mogelijk tijdelijk kan repeteren.

 

Gebrek aan ruimte in de bestaande accommodatie maakt dat te veel koren hun repetities nog altijd niet kunnen hervatten. Het inschakelen van het lokale bedrijfsleven is wellicht een optie. De brief biedt daarvoor een vertrekpunt maar kan uiteraard naar eigen inzicht worden aangepast, toegespitst op de eigen situatie.

 

Download hier de voorbeeldbrief.

 


 
Subsidie voor Friese koren

BALK heeft het Fonds Meters Maken maar de provincie Friesland heeft ook nog een eigen subsidieregeling. Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn voor aanpassingen aan de coronarichtlijnen.

 

De regeling is ook bedoeld voor aanbieders van amateurkunst. Kosten voor de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen komen bijvoorbeeld in aanmerking. Of extra kosten voor huur en schoonmaak. De maximale te ontvangen subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.500,-.

Koren die een aanvraag willen doen, moeten wel (heel) snel zijn want die moet vóór 8 oktober a.s. worden ingediend. Dat kan hier

 

Tip: ga eens na of er in jouw provincie ook zo'n regeling is.


 
Agenda

Voor agendaberichten geldt altijd: onder voorbehoud. Bekijk de informatie bij de betreffende concerten in de agenda op de BALK-site.

 

15-11-2020 - Triple concert vocal groups Tijs Krammer (afbeelding)

20-11-2020 t/m 21-11-2020 - Prestige komt met ‘Songs from the heart’

06-03-2021 t/m 07-03-2021 - Concert - Zanggroep Dirk zoekt #GELUK


 
BALK op sociale media

 

Ook altijd als eerste op de hoogte zijn van de nieuwtjes van zingend en theatermakend Nederland? Of van aanbiedingen? BALK is actief op de sociale media. Je kunt ons op drie platforms vinden:

 

Facebook: www.facebook.com/balkveelzijdigvocaal

Instagram: www.instagram.com/balkveelzijdigvocaal

Twitter: www.twitter.com/BALKVocaal