Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek

 

Welkom

Welkom op de homepage van BALK, de landelijke Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek.

 

BALK ondersteunt en stimuleert amateurkunst waarbij koormuziek al dan niet in combinatie met theater of dans een rol speelt. We ondersteunen onze groepen, door bijvoorbeeld afspraken te maken met Buma en door het regelmatig verspreiden van een nieuwsbrief met daarin het laatste muziektheater- en koornieuws. We stimuleren deze vorm van amateurkunst door bijvoorbeeld festivals en workshops te faciliteren.

 

Wat BALK nog meer voor jullie kan betekenen, lees je verder op deze site.

 

 
16 sep
lees verder
Zeven BALK-leden genomineerd voor Amateur Musical Awards 2019
Maar liefst zeven BALK-leden zijn genomineerd voor de Amateur Musical Awards 2019. Op maandag 18 november worden de definitieve prijswinnaars bekendgemaakt tijdens het AMA-gala in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.  Musicalvereniging OVA uit Amstelveen sleepte met de musical Jekyll & Hyde zelfs drie nominaties in de wacht: voor de categorieën Beste Musical Drama, Beste
03 sep
lees verder
Arrangeermiddag bij BALK op 5 oktober
BALK houdt op zaterdag 5 oktober 2019 een Arrangeermiddag. Die vindt plaats in het Akoesticum in Ede. Beginnende en ervaren arrangeurs zijn van harte welkom. De Arrangeermiddag is informatief en tegelijkertijd een mooie gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Gespreksleiders zijn Tijs Krammer (hoofddocent BALK Arrangeercursus en Hoofddocent opleiding Dirigent
02 sep
lees verder
Inschrijven voor 'Noord', 'Centraal' al vol
De inschrijving voor twee regionale BALK-festivals in 2020 is van start gegaan. Voor BALK Festival Noord kunnen groepen zich nog aanmelden, voor Vocaal Centraal / Balk Festival Centraal is de inschrijving alweer gesloten.  BALK Festival Noord vindt op plaats op zondag 22 maart 2020 in Theater De Lawei in Drachten. Het is het grootste festival voor lichte amateurkoorzang in Noord-Nederland. De
21 sep
lees verder
Popkoor Akkoord viert 25-jarig bestaan met 'Zilver!'
Popkoor Akkoord uit Roosendaal bestaat 25 jaar en telt af naar de jubileumshow Zilver! van 21 september 2019. Twee shows van ruim anderhalf uur worden er die dag gegeven, één om 14.00 uur, één om 20.00 uur in het hart van Roosendaal: de oude kerk St. Jan.   Er worden 17 nummers uitgevoerd met bijbehorende choreografieën. Een flinke klus voor dirigente...
21 sep
lees verder
Au bain Marie: concert 'in de overgang'
Op zaterdag 21 september geeft Au bain Marie een heel speciaal concert: de zangeressen nemen die avond afscheid van oprichtster en dirigent/arrangeur Akke Feenstra. Dat geldt ook voor de vaste pianiste Anke Piersma. Marie is dus 'in de overgang'... naar een nieuwe dirigent en pianist!   Au bain Marie pakt enorm uit: een superprogramma met prachtige nieuwe nummers, maar natuurlijk...
22 sep
lees verder
Koffieconcert van VPS KeK in kerkje van Epse
De vier heren van VPS KeK - dat staat voor Vocal Performance System Knapen en Knarren - maken sinds 2012 in de huidige samenstelling van elk optreden een klein feestje. Gevoelige nummers worden met gemak afgewisseld met aanstekelijke uptempo songs in bijzondere arrangementen. Er wordt gezongen in verschillende talen zoals Engels, Duits en Nederlands, en soms wordt zelfs een woordje Spaans niet...
Lid worden van BALK

Lees hier wat BALK voor jouw groep kan betekenen!

 
Veelgestelde vragen
We zijn bij BALK aangesloten. Toch kreeg ons koor laatst een BRIEF van BUMA. Hoe zit dat?

BALK betaalt uit de contributies de auteursrechtenafdracht voor het ten uitvoer brengen van muziek aan BUMA, dus daar hoeven onze leden zich geen zorgen over te maken. Toch benadert BUMA de koren over uitgevoerde muziek middels een steekproef.

De rechten worden door BUMA geïnd en uitbetaald aan de auteurs. Het is ondoenlijk om precies bij te houden hoe vaak een bepaald muziekstuk ten gehore wordt gebracht. Daarom wordt voor de uitbetaling aan de auteurs een verdeelsleutel gehanteerd. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de praktijk. Daarom schrijft BUMA ieder jaar een selecte groep koren aan met het verzoek het door hen gezongen repertoire op te geven. Aan de hand van deze steekproef kan dan een verdeelsleutel worden vastgesteld.

Om eventuele misverstanden te voorkomen: BUMA gebruikt de gevraagde gegevens enkel en alleen voor het kunnen vaststellen van een verdeelsleutel. Er is géén gegevensuitwisseling met Musi©opy of uitgevers van muziek. Ook heeft de opgave geen invloed op het tarief dat BUMA voor de uitvoerende hanteert. Angst voor sancties omdat er mogelijk niet gewerkt wordt met legale bladmuziek en/of kopieën is dus niet nodig! Gebleken is dat koren nogal eens geen gehoor geven aan dit verzoek. Jammer, want de auteurs van al die mooie songs die we zingen hebben recht op een redelijk deel van de zgn. BUMA-rechten. BALK adviseert haar achterban daarom het repertoire gewoon aan BUMA op te geven als daarom wordt gevraagd.

Kunnen wij onze aangekochte partituren ook door onze leden laten gebruiken met een iPad, op de repetitie avonden?

In principe is voor het verspreiden van muziek via digitale middelen auteursrecht (zgn. copyright) verschuldigd. Dit is niet afgedekt via de contributie aan BALK. Het copyright voor papieren kopieën wordt geregeld door FEMU. Je kunt hiervoor een licentie met hen overeenkomen. Als je dat via BALK regelt, dan krijg je korting (zie elders op de site). FEMU heeft in onderzoek of zij ook licenties voor digitale kopieën kunnen afgeven. Tot op heden worden de rechten voor digitale verspreiding door STEMRA geïnd. Overigens blijft onverlet dat er voor ieder koorlid een origineel exemplaar moet zijn aangeschaft.

Ik ben bondslid van BALK moet ik dan nog rekening houden met andere auteursrechten?

Dat ligt eraan. We nemen aan dat het iedereen inmiddels voldoende duidelijk is dat je je partituren niet zomaar lukraak mag kopiëren. Je kunt hiervoor even kijken op de site bij het onderdeel 'kopiëren van bladmuziek'. Verder moet je als je met je zanggroep een cd of dvd wilt opnemen rekening houden met auteursrechten voor het vastleggen van auteursrechtelijk beschermt materiaal op beeld/geluiddragers.

Wij willen graag ons concert promoten bij onze collega-koren. Hebben jullie een mailinglijst van alle BALK-leden?

BALK mag vanwege de wet op de privacy geen gegevens van de leden verschaffen, ook niet aan BALKleden zelf. Je kunt wel een bericht sturen naar de webmaster (redactie@balknet.nl). Hij kan dan een aankondiging plaatsen op onze Facebookpagina en jullie in de agenda opnemen op www.balknet.nl.


 
Aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Gezocht
Groep zoekt dirigent/muzikaal leider
Jazzkoor Enschede zoekt jazzy muzikaal leider
Groep zoekt nieuwe leden
Tenoren gezocht
Groep zoekt dirigent/muzikaal leider
Popkoor Just4Fun zoekt dirigent
Delen: