Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek

 

Welkom

Welkom op de homepage van BALK, de landelijke Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek.

 

BALK ondersteunt en stimuleert amateurkunst waarbij koormuziek al dan niet in combinatie met theater of dans een rol speelt. We ondersteunen onze groepen, door bijvoorbeeld afspraken te maken met Buma en door het regelmatig verspreiden van een nieuwsbrief met daarin het laatste muziektheater- en koornieuws. We stimuleren deze vorm van amateurkunst door bijvoorbeeld festivals en workshops te faciliteren.

 

Wat BALK nog meer voor jullie kan betekenen, lees je verder op deze site.

 

 
25 jan
lees verder
Doe met je koor mee aan de online Choir Battle op 2 februari!
Een oergezellige avond met een hoop lol. Dat is de inzet van de online Choir Battle op dinsdag 2 februari 2021 vanaf 20.00 uur. De online Choir Battle - een pilot - is een initiatief van BALK en Vocal Center. Je kunt met het hele koor deelnemen en neemt het dan op tegen andere groepen. Je gaat zingen, meespelen, bewegen en dingen leren. Wat weet je eigenlijk over zingen, je stem of over
14 jan
lees verder
Tweede editie online Muziektheater Café op 26 januari
Op 26 januari 2021 vindt de tweede editie van het online Muziektheater Café plaats via Zoom. De bijeenkomst richt zich op besturen van muziektheater- en musicalgroepen en andere geïnteresseerden. De eerste editie (op 27 oktober vorig jaar) bleek al in een grote behoefte te voorzien. De huidige periode, met nog steeds geldende coronabeperkende maatregelen, vraagt veel creativiteit
05 jan
lees verder
BALK groeit tegen de coronastroom in
Ondanks de coronacrisis is het ledenaantal van BALK in 2020 gegroeid met 13 groepen: van 629 naar 642. De groei is opmerkelijk: een belangrijk deel van de koorwereld heeft immers nauwelijks gezongen of uitvoeringen gegeven in 2020. Wel hebben koren leden zien vertrekken waardoor het aantal zangers dat de BALK-groepen samen vertegenwoordigen, daalde met 2,4 procent. De stijging van het
23 okt
lees verder
'Te Gek': nieuwe productie van 'het Maaslands'
Ooit een normaal mens ontmoet? Saai toch? Op de psychiatrische afdeling ‘Het Kantoortje' is het niet saai. Aan iedereen mankeert wel wat. Als Emma Vos opgenomen wordt, zet ze haar hakken in het zand. Hier wordt een fout gemaakt.   Wat is hier nou voor leuks aan? Nou, dat ‘leuks’ heeft Het Maaslands gevonden in de voorstelling ‘Te Gek’. Het 21-koppig...
27 nov
lees verder
Nieuwe data theaterconcerten Popkoor Bloom
De twee theaterconcerten van Popkoor Bloom - 'Vrijheid: niet te stoppen!'- zijn verplaatst naar 27 en 28 november 2021.   De concerten - die plaatsvinden in Theater De Muze in Noordwijk aan Zee - stonden oorspronkelijk gepland voor 14 en 15 maart 2020. Ze moesten om de bekende reden worden uitgesteld. Zowel Bloom als De Muze hopen vurig dat de coronamaatregelen in november 2021...
 
Veelgestelde vragen
We zijn bij BALK aangesloten. Toch kreeg ons koor laatst een BRIEF van BUMA. Hoe zit dat?

BALK betaalt uit de contributies de auteursrechtenafdracht voor het ten uitvoer brengen van muziek aan BUMA, dus daar hoeven onze leden zich geen zorgen over te maken. Toch benadert BUMA de koren over uitgevoerde muziek middels een steekproef.

De rechten worden door BUMA geïnd en uitbetaald aan de auteurs. Het is ondoenlijk om precies bij te houden hoe vaak een bepaald muziekstuk ten gehore wordt gebracht. Daarom wordt voor de uitbetaling aan de auteurs een verdeelsleutel gehanteerd. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de praktijk. Daarom schrijft BUMA ieder jaar een selecte groep koren aan met het verzoek het door hen gezongen repertoire op te geven. Aan de hand van deze steekproef kan dan een verdeelsleutel worden vastgesteld.

Om eventuele misverstanden te voorkomen: BUMA gebruikt de gevraagde gegevens enkel en alleen voor het kunnen vaststellen van een verdeelsleutel. Er is géén gegevensuitwisseling met Musi©opy of uitgevers van muziek. Ook heeft de opgave geen invloed op het tarief dat BUMA voor de uitvoerende hanteert. Angst voor sancties omdat er mogelijk niet gewerkt wordt met legale bladmuziek en/of kopieën is dus niet nodig! Gebleken is dat koren nogal eens geen gehoor geven aan dit verzoek. Jammer, want de auteurs van al die mooie songs die we zingen hebben recht op een redelijk deel van de zgn. BUMA-rechten. BALK adviseert haar achterban daarom het repertoire gewoon aan BUMA op te geven als daarom wordt gevraagd.

Kunnen wij onze aangekochte partituren ook door onze leden laten gebruiken met een iPad, tijdens de repetitie-avonden?

In principe is voor het verspreiden van muziek via digitale middelen auteursrecht (zgn. copyright) verschuldigd. Het copyright voor papieren en digitale (additionele) kopieën wordt geregeld door FEMU. Je kunt hiervoor een licentie met hen overeenkomen maar BALK adviseert om goed na te gaan of zo'n licentie wel nodig is. Zie onder Auteursrecht. Overigens blijft onverlet dat er voor ieder koorlid een origineel exemplaar moet zijn aangeschaft.

Ik ben bondslid van BALK moet ik dan nog rekening houden met andere auteursrechten?

Dat ligt eraan. We nemen aan dat het iedereen inmiddels voldoende duidelijk is dat je je partituren niet zomaar lukraak mag kopiëren. Je kunt hiervoor even kijken op de site bij het onderdeel 'kopiëren van bladmuziek'. Verder moet je als je met je zanggroep een cd of dvd wilt opnemen rekening houden met auteursrechten voor het vastleggen van auteursrechtelijk beschermd materiaal op beeld/geluiddragers.

Wij willen graag ons concert promoten bij onze collega-koren. Hebben jullie een mailinglijst van alle BALK-leden?

BALK mag vanwege de wet op de privacy geen gegevens van de leden verschaffen, ook niet aan BALK-leden zelf. Je kunt wel een bericht sturen naar de webmaster (redactie@balknet.nl). Hij kan dan een aankondiging plaatsen op onze Facebookpagina en jullie in de agenda opnemen op www.balknet.nl.


 
Aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Gezocht
Groep zoekt dirigent/muzikaal leider
Musical- en Popkoor Delft zoekt koordirigent/vocaal leider
Groep zoekt dirigent/muzikaal leider
Popkoor Bravoure in Velden zoekt een dirigent
Delen: