Arrangeren

 

BALK Arrangeermiddag smaakt naar meer!

Arrangeurs uit alle windstreken kwamen op zaterdag 5 oktober 2019 bijeen in het Akoesticum in Ede. Het werd een middag waarop elkaars arrangementen werden besproken, evenals de rechten en plichten van een arrangeur.


"De arrangementen die onder de loep werden genomen, waren gemaakt door de aanwezige arrangeurs", zei Pepijn Lagerwey, toenmalig BALK-directeur en zelf arrangeur. "De stukken werden beluisterd en daarna behandeld: soms de grote lijnen, soms tot in detail. Dat was niet alleen leerzaam voor de maker van het arrangement: ook voor de andere aanwezigen gingen er soms werelden open. Extra mooi was het dat iedereen in goede harmonie zijn steentje bijdroeg."

Daarna ging het in een open gesprek over de vaak ingewikkelde regelgeving en ondoorzichtige constructies rond het arrangeren. Tijdens de interessante discussie werden de problemen goed zichtbaar gemaakt en werd duidelijk waar arrangeurs behoefte aan hebben. Pepijn Lagerwey: "BALK kan hiermee verder om - in samenspraak met uitgevers, BUMA en andere rechthebbenden - de arrangeur te ondersteunen in het legaal maken én houden van zijn of haar arrangement. Dit was een middag die naar meer smaakt, en nee, niet alleen door de gezellige borrel achteraf."

Het arrangement

Over arrangementen in het amateurmuziektheater en de lichte koormuziek valt heel veel te zeggen. In Zing Magazine (nr. 87, juni/juli 2019) werd bijvoorbeeld deze vraag behandeld: 'Ik heb via internet een arrangement gekocht dat we graag met ons koor willen zingen. Maar nu blijkt dat de rechten niet goed zijn geregeld. Wat moet ik doen?'

 

Toenmalig BALK-directeur Pepijn Lagerwey beantwoordde die als volgt. "We merken in de wereld van de lichte muziek dat er steeds meer gearrangeerd wordt. Dat juichen we ook toe maar we merken ook dat er arrangeurs zijn die het melodierecht niet goed hebben geregeld. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van andermans intellectuele eigendom maar betalen er geen vergoeding voor. Deels is dat door onwetendheid, daar ligt dus ook een belangrijke taak voor BALK. Wij geven hierover voorlichting, ondersteunen waar nodig en proberen met partijen afspraken te maken om dit soort zaken zo makkelijk mogelijk te maken. In dit specifieke geval zou je de arrangeur of de verkopende website erop moeten aanspreken. Deze heeft de verplichting om dit geregeld te hebben. Doet hij of zij dat niet, dan zou ik het arrangement niet gebruiken. Er zijn genoeg arrangeurs die hun zaken wel goed op orde hebben."

 

Delen: