BALK: Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek

 

De stichting BALK

 

- Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek -

 

is opgericht in 1999 om een platform te bieden aan alle koren en vocale groepen in wat vaak wat onnauwkeurig wordt omschreven als de 'lichte muziek'. Daaronder vallen pop, jazz, musical, a cappella en close harmony zang - alle in de ruimste zin des woords. BALK ondersteunt en stimuleert deze vorm van vocale amateurkunst op talrijke manieren.

 

De missie van BALK is het uitbouwen van een professionele en stabiele organisatie en het bieden van dienstverlening die de aangesloten koren en groepen behulpzaam is bij het realiseren van hun ambities.

Inmiddels zijn bijna 650 koren en groepen aangesloten bij BALK. Gezamenlijk hebben deze koren en groepen zo'n 17.000 leden.

 

Doelstelling

De doelstelling van Stichting BALK luidt: Het bevorderen van het zingen van a cappella zang, close harmony, opera, operette, musical en andere ensemble-zang.

Verder stelt de stichting zich ten doel om de contacten tussen de leden van zanggroepen die zich op het vlak van de lichte muziek bewegen te bevorderen en om het uitwisselen van ervaring en informatie te stimuleren.

 

In de praktijk probeert BALK dit doel te realiseren door te fungeren als steunpunt voor de bij haar aangesloten koren en groepen, door het organiseren van festivals en andere ontmoetingen, door het aanleggen en onderhouden van een database, het verder uitbouwen van het bestaande netwerk en ledenbestand en door het verstrekken van informatie op de website en in de daaraan gekoppelde nieuwsbrief.

 

Lees meer over wat BALK voor jouw koor kan betekenen op de servicepagina.

 

 

Delen:
Lid worden?
Lid worden?

BALK is er ter ondersteuning van zanggroepen en amateur muziektheatergroepen in de lichte muziek. Word nu lid met je groep en sluit je aan!

Klik hier voor alle informatie