Groot Recht

 

Algemeen

Groot recht gaat over het recht om complete producties - zoals opera, operette en vooral musical - te mogen opvoeren. Deze rechten lopen niet via Buma. Als vereniging/stichting moet je zelf de uitvoeringsrechten regelen bij een auteursrechtenbureau dat de rechten van de componist(en) vertegenwoordigt. Dit kan ook in het buitenland zijn. Als het gaat om auteursrechten en opvoeringsrechten werkt BALK nauw samen met Grand Circle. BALK verzorgt het kleinrecht voor concerten. Grand Circle verzorgt het grootrecht voor musicals (zie hieronder).

 

Het aanvraagproces voor groot recht kan lang duren. Om die reden adviseren we verenigingen/stichtingen om vroegtijdig te beginnen met aanvragen. Een jaar vooruit plannen is geen overbodige luxe!

 

Er bestaan geen vaste prijzen. Tarieven worden onder meer bepaald door het aantal uitvoeringen en aantal stoelen in de zaal, het percentage recettes dat de auteurs en de uitgeverij willen hebben en of een titel al dan niet een hit is. Bij aanvragen gaat het echt om vraag en aanbod van een bepaalde musical, opera of operette. Het kan zelfs zo zijn dat prijzen per jaar verschillen.

 

Voor amateurverenigingen gelden andere regels dan voor professionele gezelschappen. Professionele partijen betalen vooraf een grote uitkoopsom, ongeacht het aantal verkochte kaarten. Verenigingen kunnen het gevoel hebben dat zij ‘professionele tarieven' betalen, maar toch is dat niet zo. Als een professionele partij een stuk in de markt wil zetten - of al speelt - dan is het stuk dikwijls niet beschikbaar voor amateurverenigingen. Sommige stukken zijn nog nooit voor amateurs beschikbaar geweest. Een bekend voorbeeld is Les Misérables.

 

Let op

• Groot recht geeft het recht om een complete productie uit te voeren. Het is niet toegestaan om delen uit een productie te gebruiken om zelf een nieuwe (moderne) productie te maken of om een compilatievoorstelling te maken. Ook is het niet toegestaan om teksten te vertalen, aan te passen of om muziek te veranderen. In uitzonderlijke gevallen kan er toestemming worden gevraagd aan het auteursrechtenbureau.

• In bijna alle gevallen staat in contracten van groot recht dat er niets van de productie mag worden opgenomen en/of mag worden verspreid. Beelden van de uitvoering op de site van de vereniging plaatsen, of op YouTube, is dan ook strafbaar. Het is heel verleidelijk om dit te doen in deze digitale tijd, maar ook auteursrechtenbureaus hebben toegang tot internet.

• Een grote frustratie bij verenigingen is vaak dat orkestpartijen pas enkele weken voor uitvoering beschikbaar zijn vanwege de kosten. Repetities worden gedaan met klavieruittreksel en tekstboek.

 

 

Musicalsongs in concertante uitvoeringen

Wanneer een vereniging/stichting een concert geeft met verschillende losse musicalsongs, dan valt dat onder het Buma-contract van BALK. Verenigingen/stichtingen moeten zelf zorgen voor de originele bladmuziek en geven op de repertoirelijst aan Buma door welke musicalnummers ze zingen. Voor zo'n opgave van de nummers word je eenmaal per jaar uitgenodigd door BALK. Op de originele bladmuziek staan de rechthebbende(n). Buma vertegenwoordigt het muziekrepertoire over de gehele wereld en zorgt voor de juiste afdracht, óók wanneer de rechthebbenden in eerste instantie niet door Buma vertegenwoordigd worden maar bijvoorbeeld door een partij in het buitenland.

 

Een aantal auteursrechtenbureaus

Auteursbureau ALMO

Dit is een belangrijke speler op het gebied van opera, operette, musical en ballet. dit bureau, gevestigd in Antwerpen, richt zich op de Benelux en Duitsland en heeft enkele monopolieposities in het beheer van Amerikaanse componisten. Inmiddels is ALMO overwegend actief voor professionele partijen en werkt het voor musicalproducties ook samen met Grand Circle. Meer info: www.almo.be.

 

Grand Circle

Wij werken nauw samen met Grand Circle en raden aan om contact te zoeken waar het gaat om het verkrijgen van de rechten voor een musical. Grand Circle is een Nederlandse partij die zich richt op de uitvoeringsrechten van musicals. Grand Circle adviseert en bemiddelt ook in het hele proces van het uitzoeken van een musical tot het vastleggen van de uitvoeringen. Oprichtster Ineke de Geus is zelf regisseur en bekend met amateurmuziektheater. Via een lidmaatschap kunnen verenigingen via de site meer info over producties krijgen.

Meer info: www.grandcircle.nl.

 

Muziekuitgeverij Partitura

Partitura is een kleine muziekuitgeverij in Amsterdam, gericht op opera en operette. Het (rechtenvrije) materiaal van de voormalige BOOG-bibliotheek is aan hen overgedragen. Voor uitvoeringen van opera’s en operettes kunnen verenigingen vaak kiezen tussen Partitura en ALMO. Doorslag geeft meestal de prijs en de kwaliteit van het (orkest)materiaal en dat is per productie verschillend.

Meer info: www.partitura.nl.

 

Voor vragen over groot recht kunnen verenigingen zich richten tot het BALK bureau via administratie@balknet.nl.

 

Laatste update: 11 november 2022

 

Delen: