Lidmaatschap aanvragen

 

Lidmaatschap aanvragen

Aanmeldformulier om lid te worden van BALK


BALK is een stichting met een stevige organisatie die bijna 650 groepen ondersteunt die in de lichte koormuziek, musical-, opera- en operettewereld actief zijn, met in totaal zo'n 17.500 leden. Wat BALK voor jouw groep kan betekenen, lees je op de pagina Service.

 

Contributietarieven BALK lidmaatschap 2021

BALK heft geen contributie voor de maanden januari t/m april 2021. Met dit besluit wil de bond koren, ensembles, vocal groups en muziektheatergezelschappen financieel tegemoetkomen tijdens deze coronaperiode. Ook groepen die lid willen worden van BALK hoeven de eerste vier maanden van 2021 geen contributie te betalen.

 

Door deze maatregel bedragen zijn de kosten voor het BALK-lidmaatschap in 2021 eenmalig lager dan gewoonlijk.

 

Contributie jeugdkoren 2021

(t/m 18 jaar)

€ 2,33 per zingend lid per jaar (i.p.v.

€ 3,50)

 

Contributie volwassenen

2021

 

€ 5,93 per zingend lid per jaar (i.p.v.

€ 8,90)

 

De factuur voor de contributie 2021 is per 1 mei 2021 verzonden. Het factuurbedrag wordt normaliter vastgesteld aan de hand van het ledenaantal van het koor op de ijkdatum: 31 december. Echter, vanwege de bijzondere omstandigheden rond corona hebben de koren in april 2021 eenmalig de gelegenheid gekregen om het ledenaantal tussentijds aan te passen.

De contributie is inclusief auteursrechten-afdracht aan BUMA. Ook de coronacompensatie van BUMA waarover alle leden eerder bericht kregen, is in deze korting verwerkt.

 

Bij BALK aangesloten koren en groepen kunnen gebruik maken van alle vormen van service van BALK.

 

Aanmeldformulier om lid te worden van BALK

 

Delen: