Lidmaatschap aanvragen

 

Lidmaatschap aanvragen

Aanmeldformulier om lid te worden van BALK


BALK is een stichting met een stevige organisatie die bijna 650 groepen ondersteunt die in de lichte koormuziek, musical-, opera- en operettewereld actief zijn, met in totaal zo'n 16.500 leden. Wat BALK voor jouw groep kan betekenen, lees je op de pagina Service.

 

Contributietarieven BALK lidmaatschap 2022

Het tarief voor de contributie per lid is in 2022 gelijk aan dat van 2021 maar valt toch lager uit. BUMA compenseert namelijk de maanden waarin in 2021 niet gezongen kon worden. Die compensatie bedraagt € 1,98 per koorlid en wordt verrekend met de BALK-contributie. Daarmee komt het contributiebedrag in 2022 uit op € 6,92 per koorlid (i.p.v. € 8,90) of € 1,52 voor jeugdleden (i.p.v. € 3,50).

 

Door deze maatregel zijn de kosten voor het BALK-lidmaatschap in 2022 (net als in 2021) lager dan gewoonlijk.*

 

Contributie jeugdkoren 2022

(t/m 18 jaar)

€ 1,52 per zingend lid per jaar (i.p.v.

€ 3,50)

 

Contributie volwassenen

2022

 

€ 6,92 per zingend lid per jaar (i.p.v.

€ 8,90)

 

De factuur voor de contributie 2022 wordt vastgesteld aan de hand van het ledenaantal van het koor op de ijkdatum: 31 december 2021.

 

* Let wel: de lagere prijs voor het lidmaatschap in 2022 heeft alleen betrekking op de koren die in 2021 al lid waren. De BUMA-compensatie heeft immers betrekking op dat jaar. Voor nieuwe leden - per 1 januari 2022 en daarna - geldt het reguliere contributiebedrag.

 

Bij BALK aangesloten koren en groepen kunnen gebruik maken van alle vormen van service van BALK.

 

Aanmeldformulier om lid te worden van BALK

 

Delen: