Lidmaatschap aanvragen

 

Lidmaatschap aanvragen

Aanmeldformulier om lid te worden van BALK


BALK is een stichting met een stevige organisatie die bijna 650 groepen ondersteunt die in de lichte koormuziek, musical-, opera- en operettewereld actief zijn, met in totaal zo'n 16.500 leden. Wat BALK voor jouw groep kan betekenen, lees je op de pagina Service. Daar kun je als BALK-lid tegen een gereduceerde prijs ook een abonnement op ZINGmagazine afsluiten (m.i.v. 2023 is dat een speciale prijs van € 27,50, de normale prijs is ca. € 35,-).

 

Contributietarieven BALK lidmaatschap 2024

 

Contributie

jeugdkoren 2024

(t/m 18 jaar)

 

€ 4,75 per

zingend lid per jaar

Contributie

volwassenen 2024 

€ 10,46 per

zingend lid per jaar

 

De factuur voor de contributie 2024 wordt vastgesteld aan de hand van het ledenaantal van het koor op de ijkdatum: 15 januari 2024.

 

Bij BALK aangesloten koren en groepen kunnen gebruik maken van alle vormen van service van BALK.

 

Aanmeldformulier om lid te worden van BALK

 

Delen: