Fondsen

 

Welke fondsen zijn er en waar zijn ze te vinden?

Voor koren en vocal groups is het vaak moeiiijk om het financiële plaatje rond te krijgen. Daarvoor kan je hulp inroepen van cultuurfondsen. Hieronder vind je een overzicht van in Nederland actieve fondsen die misschien iets kunnen betekenen voor de verenigingskas.

 

Algemeen

Voor heel veel informatie over fondswerving, fondsen en (tips voor) het aanvragen ervan: www.fondswervingonline.nl.

 

Landelijk

De Hypotheker sponsort enkele organisaties op landelijk niveau maar via lokale vestigingen kun je informeren naar sponsoren van evenementen op regionaal/lokaal niveau. www.hypotheker.nl

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund. www.cultuurfonds.nl

 

VSB Fonds ondersteunt onder meer culturele initiatieven waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. Als aanvrager moet u duidelijk kunnen aantonen wat u bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen. Het fonds vindt het belangrijk dat het project zorgt voor directe verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen. www.vsbfonds.nl

 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt culturele initiatieven in het hele land, dwars door alle disciplines heen. Belangrijke motivatie is om de deelname aan culturele activiteiten zoveel mogelijk te stimuleren. www.cultuurparticipatie.nl

 

Fonds 21 (het vroegere SNS REAAL Fonds) is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen - gericht op kunst & cultuur en jongeren & maatschappij - een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Het ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken. www.fonds21.nl

 

Het Blockbusterfonds - opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiroLoterij - stimuleert en initieert de totstandkoming van zo mogelijk multidisciplinaire culturele evenementen in Nederland met een zo groot mogelijk (inter)nationaal publieksbereik. De nadruk ligt op nieuwe initiatieven en samenwerking tussen culturele instellingen. www.blockbusterfonds.nl

 

Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. www.fondspodiumkunsten.nl

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betaalt het fonds de contributie/het lesgeld en in bepaalde gevallen ook de benodigde attributen. www.jeugdfondssportencultuur.nl

 

Regionaal

Het loont de moeite om ook op provinciaal of gemeentelijk niveau na te gaan of er fondsen bestaan waarop het culturele verenigingsleven een beroep kan doen. Wie weet wat een middagje googelen kan opleveren. Om een voorbeeld te noemen: in Utrecht kom je zo maar het Carel Nengermanfonds, het K.F. Hein Fonds of het Mien Van 't Sant Fonds tegen.

 

Laatste update: 29 juli 2020

 

 

 

Delen: