Belastingen

 

Belastingen

De meeste koren, zanggroepen en muziektheatergezelschappen hebben de rechtsvorm van een vereniging of stichting. Zij zijn niet belastingplichtig zolang er geen sprake is van een onderneming gericht op het maken van winst. Een amateurgroep die enkele malen per jaar optreedt en slechts aan enkele mensen (bijv. dirigent, regisseur, instrumentalisten) een vergoeding uitbetaalt, zal normaal gesproken evenmin als BTW-plichtig worden aangemerkt.

 

Sociale lasten

Bestuurders van verenigingen en stichtingen zijn in principe niet in loondienst en vallen daarom niet onder de werknemersverzekeringen. Als een vereniging of stichting werknemers in dienst heeft, moeten uiteraard wel sociale lasten worden betaald.

 

Gage

Gage is alles wat een organisator verstrekt aan een artiest. Ook als een organisator alleen een kostenvergoeding geeft, moet hij in principe loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen inhouden. Tot de gage in geld behoren, naast de overeengekomen vergoeding, ook algemene en individuele kostenvergoedingen.

 

Met behulp van de Gageverklaring legt de organisator vast welke gages zijn betaald aan (de individuele leden van) een zanggroep, koor of muziektheatergezelschap. Ook kan worden ingevuld hoe de gage over de verschillende zangers moet worden verdeeld. Van iedere persoon die in deze verklaring is opgenomen moet, samen met de Gageverklaring, een kopie van het identiteitsbewijs worden ingeleverd. De gegevens van de Gageverklaring worden opgenomen in de loonadministratie van de organisator.

 

Op grond van de kleine vergoedingsregeling mag de gage per artiest per optreden met maximaal € 163,- worden verminderd. Bij gezelschappen geldt dit voor elke uitvoerende artiest!

Voorbeeld: een ensemble van 5 personen mag dus maximaal 5 x € 163,- (€ 815,-) opvoeren als onkosten. Alles wat daarboven komt, wordt gezien als loon waar de organisator belasting over zal moeten betalen.

 

Tip: Het servicebureau van KBZON biedt ondersteuning voor de financieel-administratieve verwerking van gegevens over ingehuurde solisten, instrumentalisten, orkesten en/of koorzangers. KBZON verzorgt dan de volgende handelingen: bepaling identiteit, Gageverklaring loonheffing, loonadministratie, loonheffing + loonstaat, aangifte + betaling, loonbelasting betalen, jaaropgaaf artiest verstrekken. Ga hiervoor naar de website van KBZON of stuur een mailtje naar servicebureau@kbzon.nl.

 

 

Vergoeding aan vrijwilligers

Sinds 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170,- per maand of maximaal € 1.700,- per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura. Onkosten boven dit bedrag moeten worden aangetoond. In 2018 was de vergoeding nog € 150,- per maand, of maximaal € 1.500,- per jaar. Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen. Met deze maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren.

Gemeenten kunnen premies geven aan vrijwilligers voor activiteiten waarmee ze uiteindelijk uit de bijstand kunnen komen. De hoogte en voorwaarden voor deze stimuleringspremies verschillen per gemeente. De premie gaat niet van de uitkering af.


Bron: Belastingdienst.nl.

Laatste update: 28 juli 2020

 

Delen: