Belastingen

 

Belastingen

De meeste koren, zanggroepen en muziektheatergezelschappen hebben de rechtsvorm van een vereniging of stichting. Zij zijn niet belastingplichtig zolang er geen sprake is van een onderneming gericht op het maken van winst. Een amateurgroep die enkele malen per jaar optreedt en slechts aan enkele mensen (bijv. dirigent, regisseur, instrumentalisten) een vergoeding uitbetaalt, zal normaal gesproken evenmin als BTW-plichtig worden aangemerkt.

 

Sociale lasten

Bestuurders van verenigingen en stichtingen zijn in principe niet in loondienst en vallen daarom niet onder de werknemersverzekeringen. Als een vereniging of stichting werknemers in dienst heeft, moeten uiteraard wel sociale lasten worden betaald.

 

Gage

Gage is alles wat een organisator verstrekt aan een artiest. Ook als een organisator alleen een kostenvergoeding geeft, moet hij in principe loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen inhouden. Tot de gage in geld behoren, naast de overeengekomen vergoeding, ook algemene en individuele kostenvergoedingen.

 

Met behulp van de Gageverklaring legt de organisator vast welke gages zijn betaald aan (de individuele leden van) een zanggroep, koor of muziektheatergezelschap. Ook kan worden ingevuld hoe de gage over de verschillende zangers moet worden verdeeld. Van iedere persoon die in deze verklaring is opgenomen moet, samen met de Gageverklaring, een kopie van het identiteitsbewijs worden ingeleverd. De gegevens van de Gageverklaring worden opgenomen in de loonadministratie van de organisator.

 

Op grond van de kleine vergoedingsregeling mag de gage per artiest per optreden met maximaal € 163,- worden verminderd. Bij gezelschappen geldt dit voor elke uitvoerende artiest!

Voorbeeld: een ensemble van 5 personen mag dus maximaal 5 x € 163,- (€ 815,-) opvoeren als onkosten. Alles wat daarboven komt, wordt gezien als loon waar de organisator belasting over zal moeten betalen.

 

Tip: Het servicebureau van KBZON biedt ondersteuning voor de financieel-administratieve verwerking van gegevens over ingehuurde solisten, instrumentalisten, orkesten en/of koorzangers. KBZON verzorgt dan de volgende handelingen: bepaling identiteit, Gageverklaring loonheffing, loonadministratie, loonheffing + loonstaat, aangifte + betaling, loonbelasting betalen, jaaropgaaf artiest verstrekken. Ga hiervoor naar de website van KBZON of stuur een mailtje naar servicebureau@kbzon.nl.

 

 

Vergoeding aan vrijwilligers

Veel vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding, bijvoorbeeld voor het bestuurswerk dat ze doen. Vergoedingen die onder een bepaald bedrag per maand of jaar blijven, worden niet belast door de fiscus. Maar wat zijn die bedragen?

 

De Belastingdienst heeft daarvoor het volgende overzicht gepubliceerd:

 

U bent 21 jaar of ouder. En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.

In 2024 krijgt u een vergoeding van maximaal € 5,50 per uur, tot een maximum van € 210 (in 2023 € 190 en in 2022 € 180) per maand en tot een maximum van € 2.100 (in 2023 € 1.900 en in 2022 € 1.800) per jaar. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.

 

U bent jonger dan 21 jaar. En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.

In 2024 krijgt u een vergoeding van maximaal € 3,25 per uur, tot een maximum van € 210 (in 2023 € 190 en in 2022 € 180) per maand en tot een maximum van € 2.100 (in 2023 € 1.900 en in 2022 € 1.800) per jaar. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.

 

U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding in 2024 maximaal € 210 (in 2023 € 190 en in 2022 € 180) per maand en € 2.100 (in 2023 € 1.900 en in 2022 € 1.800) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

 

Krijgt u een hogere vergoeding? Dan moet u over deze vergoeding belasting betalen. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, houdt deze belasting in op uw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan de Belastingdienst.

 

Vergoeding voor onkosten

Krijgt u een vergoeding voor gemaakte onkosten? Dan hoeft u daarover geen belasting te betalen als de vergoeding die u krijgt even hoog is als de gemaakte kosten.

 

Vergoeding voor uw inzet én voor uw onkosten

Krijgt u naast de vergoeding voor uw inzet ook een vergoeding voor de gemaakte onkosten? Dan telt de Belastingdienst de onkostenvergoeding op bij de ontvangen vergoeding voor het vrijwilligerswerk. Is dit samen opgeteld meer dan € 210 per maand of € 2.100 per jaar? Dan houdt de organisatie belasting in op uw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan de fiscus.


Bron: Belastingdienst.nl.

Laatste update: 26 januari 2024

 

Delen: