Contracten en tarieven

Koornetwerk Nederland heeft de adviestarieven voor koordirigenten voor 2024 bekendgemaakt. Het gaat om de honorering van dirigenten voor repetities en concerten.

 

Uitgangspunt bij dit advies is dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Dat geldt dus ook voor de hoogte van de vergoeding van de diensten van de dirigent. Hieronder kun je de pdf met de adviestarieven downloaden.

 

Downloads:

Tarievenadvies dirigenten 2024 (pdf)

 

Op de site van Koornetwerk Nederland is ook het Model Dirigentenoverenkomst te vinden, evenals een Model Overeenkomst voor repetitoren en begeleiders. Zie www.koornetwerk.nl.

 

Dirigent en BTW-tarieven

Dirigenten mogen voor koorrepetities het lage BTW-tarief in rekening brengen, volgens een uitspraak van de Haarlemse rechtbank in 2011. Maar omdat het hier een uitspraak van een rechtbank betreft, en niet van de Hoge Raad, is het verstandig dat dirigenten die het lage tarief in rekening willen gaan brengen, hierover vooraf overleggen met de inspecteur van hun Belastingdienst om problemen te voorkomen. Verwijs hierbij naar de uitspraak van de rechtbank in Haarlem. De diverse diensten hebben de afgelopen jaren helaas niet allemaal dezelfde opvatting gehad over hoe het recht en uitspraken van rechters moeten worden toegepast!

 

Op dit moment (2023) bedraagt het lage BTW-tarief 9%.

 

Laatste update: 1 april 2024

 

Delen: