Corona

 

Update richtlijnen voor beoefening van muziektheater in coronatijd

door Thomas Hessels, bestuurslid BALK

 

(Update versie: 1 december 2020)

 

Per 1 december 2020 is het zangverbod veranderd in een dringend advies om niet samen te zingen. Dat heeft te maken met de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm, vaak ‘de Coronawet’ genoemd).

 

Samen zingen is dus volgens de letter van de wet weer toegestaan, al wordt het sterk ontraden. Koren, vocal groups en ensembles die toch willen zingen, moeten dat natuurlijk doen met inachtneming van de richtlijnen die daarvoor gelden. Koornetwerk Nederland, de landelijke koepel van korenorganisaties waar BALK lid van is, heeft daarvoor een protocol opgesteld. Dit is goedgekeurd door de Rijksoverheid.

 

Dit protocol is echter niet specifiek gericht op uitvoering van muziektheater (opera, operette, musicals, theaterkoren), waar het gaat om een combinatie van zingen, spreken, dansen en acteren, soms ook het bespelen van een instrument op het podium. Hoe zit het dan? Aanknopingspunten zijn te vinden in het Protocol voor podiumkunstproducenten.

 

Op basis van beide protocollen komt BALK tot een overzicht van Richtlijnen voor beoefenaars van muziektheater in coronatijd (versie 6 oktober 2020 die nu weer van toepassing is).

 

Download het overzicht hier (PDF).

 

 

 

Delen: