Update richtlijnen voor beoefening van muziektheater in coronatijd

 

Update richtlijnen voor beoefening van muziektheater in coronatijd

(door Thomas Hessels, bestuurslid BALK)

 

(update artikel: 23 augustus 2021)

 

Kuns- en cultuurbeoefening is toegestaan. Koren, vocal groups en ensembles die gaan zingen, moeten dat natuurlijk wel doen met inachtneming van de richtlijnen die daarvoor gelden. Koornetwerk Nederland, de landelijke koepel van korenorganisaties waar BALK lid van is, heeft daarvoor een protocol opgesteld. Dit is goedgekeurd door de Rijksoverheid.

 

Dit protocol is echter niet specifiek gericht op uitvoering van muziektheater (opera, operette, musicals, theaterkoren), waar het gaat om een combinatie van zingen, spreken, dansen en acteren, soms ook het bespelen van een instrument op het podium. Hoe zit het dan? Aanknopingspunten zijn te vinden in het Protocol voor podiumkunstproducenten.

 

Op basis van beide protocollen komt BALK voor beoefenaars van muziektheater tot de onderstaande richtlijnen.

 

Let wel:

 • Raadpleeg regelmatig de actuele informatie van de Rijksoverheid, de BALK-website en de websites van Koornetwerk Nederland.
 • Per veiligheidsregio kunnen er specifieke voorwaarden gelden. Neem daar kennis van!

 

Algemeen

 • Doe een gezondheidscheck voor elke deelnemer en registreer wie er bij een repetitie aanwezig is. (Dit laatste in verband met eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.)
 • Ventileer de ruimte 24 uur per dag en lucht de ruimte in de pauzes en na de repetitie ongeveer 10 minuten. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten. Win professioneel advies in bij twijfel over de kwaliteit van ventilatie en luchtstromen.
 • Benoem een ‘coronacoördinator’ die het contact onderhoudt tussen leden, bestuur, verhuurder en die de benodigde taken verdeelt en toezicht houdt op het naleven van de richtlijnen.
 • Zorg dat alle leden op de hoogte zijn van de veiligheidsmaatregelen; personen die coronagerelateerde klachten hebben mogen niet naar een repetitie komen.

Zingen

Volg hiervoor het protocol van Koornetwerk Nederland. Dat betekent onder meer:

 • Houd een afstand aan van minimaal 1,5 meter tussen zangers.
 • Stel zanggroepen in zigzagformatie op.
 • Wissel onderling geen bladmuziek, microfoons of andere benodigdheden uit.

 

Theater/Dans

 • Acteurs en dansers hoeven de onderlinge afstand van 1,5 meter alleen aan te houden als dat mogelijk is.
 • Beperkte fysieke aanraking is toegestaan. Vermijd intiem fysiek contact en aanraking van het gezicht, tenzij met gebruikmaking van beschermingsmiddelen. Voor personen die elkaars relatiepartner zijn, een vast danspaar vormen of tot hetzelfde huishouden/gezin behoren, gelden deze beperkingen niet.
 • Reinig decorstukken die worden aangeraakt zo spoedig mogelijk na afloop.
 • Gebruik rekwisieten alleen als ze onmisbaar zijn en door één persoon. Worden zij door meerdere personen gebruikt, reinig de rekwisieten dan voor en na gebruik, en ook tussentijds.
 • Gebruikers beheren en reinigen kostuums zoveel mogelijk zelf. Maak, als dat niet kan, afspraken over passende reiniging en desinfectie, vervoer en opslag.
 • Kleding-, styling-, kap- en grimewerk is toegestaan. Grimeurs, kappers en kleders volgen het protocol van de contactberoepen en dragen beschermende kleding zoals wegwerphandschoenen en mondkapjes.
 • Overweeg om dansen ‘in de onderste laag’ (vloerwerk) voorlopig te vermijden in verband met contactbesmetting via de vloer.
 • Kleed je zoveel mogelijk thuis om.

 

Bespelen van muziekinstrumenten

 • Muziekinstrumentalisten houden een onderlinge afstand van 1,5 meter aan.
 • Voor blaasinstrumentalisten geldt een onderlinge afstand van 2 meter. Als dat niet mogelijk is, gebruik dan desinfectiegel of desinfecterende sprays.
 • Zie voor richtlijnen voor blaasinstrumentalisten het protocol van KNMO.

 

Kinderen/jongeren

 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • In geval van groepen met verschillende leeftijden gelden de beperkingen voor de zwaarste categorie.

 

Uitvoeringen

Uitvoeringen met publiek zijn toegestaan:

 

En dan nog dit

 • Onderzoek de mogelijkheid van een grotere repetitieruimte, bijvoorbeeld een kerkgebouw of een sportaccommodatie.
 • Overweeg een concertante uitvoering als een muziektheatrale uitvoering te veel complicaties oplevert.
 • Probeer er samen uit te komen! Heb aandacht voor personen met een verhoogd risico (ouderen, diabetici, personen met hartproblemen of overgewicht), zoek naar maatgerichte oplossingen, werk samen met betrokken professionals en relevante externe partijen.

 

Websites

 


(Publicatiedatum: 06-10-2020)
 
Delen: