Eén van de doelstellingen van BALK is dat de eigen leden zelf regionale festivals organiseren voor andere BALK-leden, onder de naam BALK festival -West, Oost, Zuid, Centraal-. Groepen die zo'n festival willen opzetten kunnen een verzoek indienen om financiële ondersteuning vanuit BALK, die kan bestaan uit een subsidie van maximaal € 750,-- en, indien gewenst, administratieve ondersteuning.

 

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 

1. Naam festival: 'BALK festival [regio]'; 

een subtitel (b.v. 'A cappella in de polder') is toegestaan. De festivals De Fendert zingt, Swingpop en Den Bosch goes a capella kunnen een toevoeging “in samenwerking met BALK” gebruiken.
 

2. In principe voor BALK-leden, aangevuld met niet-BALK-leden.

 

3. Voorrang voor groepen uit de regio.

 

4. Educatief element (vakjury, workshops e.d.).

 

5. Reële begroting.

 

6. Minimaal 8 deelnemende groepen.

 

7. BALK-banieren ophangen.

 

8. Een subsidieaanvraag, vergezeld van begroting, omschrijving festival en naam van contactpersoon, moet 3 maanden voor datum festival worden ingediend bij het bestuur van BALK via administratie@balknet.nl.

 

Als de subsidie wordt toegekend, is dit in de vorm van een voorlopig bedrag. Na afloop van het festival wordt de uiteindelijke subsidie aan de hand van de af te leggen rekening en verantwoording vastgesteld (max. €750,--).

 

Koren die kleinschalige festivals (minimaal 6 deelnemende koren/groepen) organiseren voor de doelgroep van BALK, kunnen in aanmerking komen voor een financiële aanmoediging. Dit zal altijd een door BALK gesponsorde activiteit zijn, bijvoorbeeld een workshop of een geldprijs ter besteding aan coaching e.d.

 

BALK-leden die een concert of festival organiseren waarbij ook aan een jeugdkoor een podium wordt geboden kunnen rekenen op een financiële aanmoediging van BALK.

 

In alle gevallen moet een aanvraag conform het hierboven genoemde punt 8 worden ingediend.

 

Delen: