Bestuur

Het bestuur van de stichting BALK is verantwoordelijk voor het inhoudelijke en financiële beleid en vertegenwoordigt BALK extern. Het bestuur stuurt de directeur aan die de dagelijkse leiding van het BALKbureau heeft. Het bestuur bestaat geheel uit personen die zich uit betrokkenheid met de doelstellingen op vrijwillige basis inzetten.

 


Erica Tervelde

Sinds 2011 was ik voorzitter van BOOG-Nederland en vanaf 1 januari 2017 ben ik voorzitter van BALK. Door verschillende zangprojecten ben ik hobby- en beroepsmatig in contact gekomen met lichte koormuziek en andere zanggenres. Kennis delen, elkaar versterken en nieuwe ervaringen opdoen, daar zet ik me bij BALK graag voor in.

In het dagelijks leven ben ik als bestuurskundige freelance projectmanager in de publieke en culturele sector. Ik woon in Leeuwarden en reis voor mijn werk door het hele land.

 


Joop Dekker

Sinds 2008 ben ik penningmeester van de Stichting BALK en Stichting BALK Topfestival. Ik zie het als mijn taak BALK financieel gezond te houden en te bevorderen dat de BALK-leden hun lidmaatschapsgeld terug zien in efficiënte afdracht van BUMA-rechten, educatie, ondersteuning en festivals. Vanaf mijn jeugd zing ik bij diverse koren (nu bij Theaterkoor Multiple Noise) en daarnaast sinds meer dan 10 jaar bij a cappella Twentet Amusing. Tot 2015 heb ik bijgedragen aan het grootste ééndags zangfestijn van Nederland, Vocaal Festival Amusing Hengelo. Daarnaast ben ik amateur brouwer. Naast mijn hobby’s ben ik als Key Accountmanager bij Vandemoortele Nederland werkzaam.


Nicole Bakker

Als tiener zong ik in het jongerenkoor, als twintiger bij de operettevereniging en als dertiger en veertiger bij een musicalvereniging. Inmiddels af en toe bij een klassiek projectkoor. Ik kwam in 2013 in als penningmeester in het BOOG- bestuur en gaf mede vorm aan het proces van samengaan met BALK. Ik draag met plezier mijn steentje bij aan deze ontwikkelingen!

 

 


Thomas Hessels

Ik zing in vocal band Juice (voorheen Rhythm & Juice) uit Utrecht, arrangeer voor vocale groepen en schrijf liedteksten (Zie www.thomashessels.nl). Tussen 2000 en 2013 was ik medeorganisator van BALK Festival West, sinds 2011 ben ik lid van het landelijk bestuur. Ik beoog er daar aan bijdragen dat er een sterke landelijke zangersbond is in de lichte muziek, die zorgt voor de beste randvoorwaarden voor zangers en zangeressen om hun hobby te kunnen uitoefenen. Voor het dagelijks brood werk ik als beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 


Hilde Kauffman

Sinds begin 2017 heb ik me aangesloten bij het enthousiaste bestuur van BALK. Ik vind het belangrijk dat er een organisatie is die de belangen behartigt van muziektheatergezelschappen. Deze vorm van theater, of het nou gaat om musical, opera of operette, biedt zoveel mogelijkheden om mensen intrinsiek te bewegen. Het combineren van disciplines maakt het ook ingewikkeld en daar wil ik als bestuurslid van BALK een stuk in ontzorgen. Ik heb bestuurlijk gezien ervaring opgedaan als voorzitter van Starlight Boulevard, een ambitieuze musicalgroep uit Utrecht. En ik ben hartstochtelijk vrijwilligster van de musical van groep 8 bij mijn kinderen op school. Als arbeidspsychologe en bedrijfskundige hou ik mij hiernaast bezig met bedrijfskundige / HR vraagstukken.

 


Dianne Huberts

Sinds het voorjaar van 2014 maak ik deel uit van het bestuur van BALK. Ik wil me binnen deze enthousiaste club mensen graag inzetten voor al die zangers waarmee ik iets deel: de passie voor zingen! Na een aantal jaren zingen en besturen in een groot popkoor richtte ik met enkele muziekvrienden in 2007 Vocal Group ZiZo op. Daarnaast zong ik bij vocal group Nootscenario uit Nijmegen, een leuke groep van zangers, volop in ontwikkeling op zoek naar muzikale uitdagingen. Tijdens optredens met beide groepen ervaarde ik dat muziek ontspannend maar ook helend en troostend kan zijn voor mensen. Met dit idee is stichting Musikado opgericht, een collectief van zangers en muzikanten dat muzikale cadeautjes uitdeelt aan mensen die om wat voor reden dan ook een opkikkertje verdienen: http://www.musikado.nl. Ik werk daarnaast parttime in een administratieve baan.

 

Delen: