Bestuur

Het bestuur van de stichting BALK is verantwoordelijk voor het inhoudelijke en financiële beleid en vertegenwoordigt BALK extern. Het bestuur stuurt de directeur aan die de dagelijkse leiding van het BALK Bureau heeft. Het bestuur bestaat geheel uit personen die zich uit betrokkenheid met de doelstellingen op vrijwillige basis inzetten.

 


Erica Tervelde

Sinds 2011 was ik voorzitter van BOOG-Nederland en vanaf 1 januari 2017 ben ik voorzitter van BALK. Door verschillende zangprojecten kwam ik hobby- en beroepsmatig in contact met lichte koormuziek en andere zanggenres. Kennis delen, elkaar versterken en nieuwe ervaringen opdoen, daar zet ik me bij BALK graag voor in. In het dagelijks leven werk ik als bestuurskundige freelance projectmanager in de publieke en culturele sector. Ik woon in Leeuwarden en reis voor mijn werk door het hele land.

 


Gwen Visser

Sinds 1 januari 2022 ben ik penningmeester van BALK. Als fervent koorzanger bij verschillende koren wil ik graag bijdragen aan het verstevigen en toekomstbestendig maken van de korensector. Ik zing zelf vooral a cappella, zowel klassiek als moderner repertoire. Bij BALK werken we samen met een team van zeer betrokken vrijwillige bestuurders en professionele krachten om de aangesloten koren en muziektheatergroepen te ondersteunen. Naast mijn werkzaamheden voor BALK werk ik als beleidsadviseur cultuur bij de gemeente Soest.

 


Thomas Hessels

Ik ben actief zanger in verschillende koren en vocale groepen, in het lichte en in het klassieke genre. Tussen 2005 en 2013 was ik medeorganisator van BALK Festival West, sinds 2011 lid van het landelijk bestuur van BALK. Als jurist let ik vooral op de rechtspositionele kaders, zoals AVG, BUMA, FEMU, Fair Practice Code. Sinds 2017 vertegenwoordig ik BALK in de landelijke koepel van zangorganisaties Koornetwerk Nederland, en beheer daar de portefeuilles ledenontwikkeling en BUMA/FEMU. Sinds eind november 2018 ben ik met pensioen. Daarvoor was ik werkzaam als beleidsadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als hobby schrijf ik liedteksten en gedichten in het lichte genre.

 


Hilde Kauffman

Begin 2017 sloot ik me aan bij het enthousiaste bestuur van BALK. Ik vind het belangrijk dat er een organisatie is die de belangen behartigt van muziektheatergezelschappen. Deze vorm van theater, of het nou gaat om musical, opera of operette, biedt zoveel mogelijkheden om mensen intrinsiek te bewegen. De combinatie van disciplines maakt het ook ingewikkeld, daar wil ik als bestuurslid van BALK een stuk in ontzorgen. Ik heb bestuurlijke ervaring opgedaan als voorzitter van Starlight Boulevard, een ambitieuze musicalgroep uit Utrecht. En ik ben hartstochtelijk vrijwilligster van de musical van groep 8 bij mijn kinderen op school. Als arbeidspsychologe en bedrijfskundige hou ik mij hiernaast bezig met bedrijfskundige / HR vraagstukken.

 


Femke Ton

Ik ben bestuurslid bij BALK sinds september 2019. Ik maak er graag deel van uit omdat mijn hart enorm ligt bij muziektheater. Zelf ben ik zangdocent (lichte muziek) aan het conservatorium in Rotterdam (Codarts). Daarnaast heb ik een eigen muziekschool (www.muziekschoolfemketon.nl) waarbinnen ik ook een close-harmony groep dirigeer. Ik vind het heel belangrijk dat de vele mensen die zingen in koren of musicalverenigingen, dat ongehinderd kunnen doen. Ik wil graag meewerken aan het proces om die ontzorging groter te maken.

 


Bestuurlijk Jaarverslag 2023

Benieuwd welke activiteiten BALK in 2023 heeft ondernomen? Wat ons bezighield? Welke ontwikkelingen er waren binnen onze organisatie? Of welke statistieken te zien waren in het ledenbestand van BALK?

 

Lees er alles over in ons Bestuurlijk Jaarverslag 2023 Je kunt het hier downloaden: BALK Bestuurlijk Jaarverslag 2023.

 

Ook geïnteresseerd in het BALK Financieel Jaarverslag 2023? Stuur dan een mail aan: administratie@balknet.nl.

 

Delen: