Service van BALK

Lid zijn van BALK heeft een flink aantal voordelen, die we hieronder kort voor je op een rijtje zetten. Om lid te worden van BALK, klik hier.

 

Collectieve afdracht BUMA-rechten

Groepen zijn wettelijk verplicht per lid een bedrag aan Buma te betalen voor het ‘ten gehore brengen’ van muziek. Bondsleden van BALK profiteren van de voordelen van een collectieve overeenkomst betreffende afkoop van Buma rechten waardoor deze kosten heel veel lager zijn dan als je rechtstreeks afdraagt aan Buma.

Meer informatie over auteursrechten en de afdracht ervan

 

Samenwerking

BALK is gericht op samenwerking. Zo zijn we aangesloten bij Koornetwerk Nederland, de koepel die boven de Nederlandse korenbonden 'hangt' waardoor we deel uitmaken van een krachtig netwerk in de koorwereld. Dat heeft zijn nut heel duidelijk bewezen tijdens de coronapandemie toen Koornetwerk Nederland de coronacommunicatie- en ondersteuning verzorgde voor de gezamenlijke bonden.

Een belangrijke partner is ook het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, de landelijke stichting die amateurkunstorganisaties met raad en daad ondersteunt. Alles wat belangrijk is voor de diverse groepen en besturen kun je online vinden op de website van het (LKCA), zie: https://www.lkca.nl/categorie/thema/verenigingen.

 

Verzekeringen

Sinds 1 januari 2019 kunnen alle groepen die bij BALK zijn aangesloten, gebruik maken van een verzekeringspolis bij Braam Assurantiën. Groepen kunnen zelf hun verzekeringspakket op maat samenstellen. Meer informatie over verzekeringen

Contracten en tarieven

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid rond de BTW die dirigenten, regisseurs en muzikaal leiders zouden moeten berekenen. Onduidelijkheid die is ontstaan door wijzigingen in het belastingtarief, onderscheid in tarief voor repetities resp. uitvoeringen en een vonnis van de rechtbank in Haarlem, die niet meeging in de uitleg van de wet door de belastingdienst.

Lees op deze pagina extra informatie en tips hoe hiermee om te gaan

 

Elke groep heeft ermee te maken: afspraken met en betalingen aan dirigenten, begeleiders, enz. Hiervoor zijn goede voorzetten gegeven door de Verenigde Nederlandse Korenorganisaties (VNK) en de Koninklijke Nederlandse Toonkunstvereniging (KNTV). Meer informatie hierover vind je in onze Kennisbank.

 

Boek Zang Pur Sang voor nieuwe leden

In oktober 2022 verscheen het boek Zang Pur Sang - Zestig jaar lichte koormuziek in Nederland van de hand van Thomas Hessels en Harm Peter Smilde. Het is een uitgave van ZINGmagazine, in samenwerking met BALK.

 

In het boek schetsen de auteurs hoe lichte koormuziek zich sinds begin jaren zestig ontwikkelde tot een genre van formaat in de Nederlandse koorwereld. Ze beschrijven de zanggroepen die ‘moderne muziek’ zingen, met jazz, close harmony en pop als basis. Het boek bevat talloze QR-codes waarmee beschreven groepen direct kunnen worden opgeroepen op smartphone, tablet of (via streaming) op tv.

 

Wanneer jouw koor lid wordt van BALK, sturen we graag een exemplaar naar jullie toe.

 

 

 

ZINGmagazine voor een speciale BALK-ledenprijs

ZINGmagazine is een tweemaandelijks magazine voor iedereen die van zingen houdt. Leden van alle bij BALK aangesloten groepen kunnen via BALK tegen een gereduceerde prijs een abonnement nemen op ZINGmagazine. Deze prijs bedraagt € 25,- (met ingang van 2023 is dat € 27,50). Een normaal abonnement kost ca € 35,-. Aanmelden gaat eenvoudig met het aanmeldingsformulier dat je hier kunt downloaden. Dit formulier moet ondertekend worden ingestuurd i.v.m. de incassomachtiging. Een ondertekend formulier mag ook worden gescand en gemaild naar administratie@balknet.nl.

N.B. Lopende abonnementen op ZINGmagazine kunnen uitsluitend per 1 januari worden omgezet naar kortingsabonnementen.

 

Delen: