Service van BALK

Lid zijn van BALK heeft een flink aantal voordelen, die we hieronder kort voor je op een rijtje zetten. Om lid te worden van BALK, klik hier.

 

Collectieve afdracht BUMA-rechten

Groepen zijn wettelijk verplicht per lid een bedrag aan Buma te betalen voor het ‘ten gehore brengen’ van muziek. Bondsleden van BALK profiteren van de voordelen van een collectieve overeenkomst betreffende afkoop van Buma rechten waardoor deze kosten heel veel lager zijn dan als je rechtstreeks afdraagt aan Buma.

Meer informatie over auteursrechten en de afdracht ervan

 

Samenwerking

BALK is gericht op samenwerking. Een belangrijke partner is het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, de landelijke stichting die amateurkunstorganisaties met raad en daad ondersteunt. Alles wat belangrijk is voor de diverse groepen en besturen kun je online vinden op de website van het (LKCA), zie: https://www.lkca.nl/categorie/thema/verenigingen.

 

Verzekeringen

Sinds 1 januari 2019 kunnen alle groepen die bij BALK zijn aangesloten, gebruik maken van een verzekeringspolis bij Braam Assurantiën. Groepen kunnen zelf hun verzekeringspakket op maat samenstellen. Meer informatie over verzekeringen

Contracten en tarieven

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid rond de BTW die dirigenten, regisseurs en muzikaal leiders zouden moeten berekenen. Onduidelijkheid die is ontstaan door wijzigingen in het belastingtarief, onderscheid in tarief voor repetities resp. uitvoeringen en een vonnis van de rechtbank in Haarlem, die niet meeging in de uitleg van de wet door de belastingdienst.

Lees op deze pagina extra informatie en tips hoe hiermee om te gaan

 

Elke groep heeft ermee te maken: afspraken met en betalingen aan dirigenten, begeleiders, enz. Hiervoor zijn goede voorzetten gegeven door de Verenigde Nederlandse Korenorganisaties (VNK) en de Koninklijke Nederlandse Toonkunstvereniging (KNTV). Meer informatie hierover vind je in onze Kennisbank.

 

Boek Koorregie voor jubilerende groepen

In het najaar van 2014 verscheen van de hand van Marijke de Wit en Meta Stevens een prachtig boek over Koorregie. Wanneer jouw koor lid wordt van BALK, sturen we graag een exemplaar naar jullie toe.

 

ZINGmagazine voor een speciale BALK-ledenprijs

ZINGmagazine is een tweemaandelijks magazine voor iedereen die van zingen houdt. Leden van alle bij BALK aangesloten groepen kunnen via BALK tegen een gereduceerde prijs een abonnement nemen op ZINGmagzine. Deze prijs bedraagt € 25. Een normaal abonnement kost € 33,50. Aanmelden gaat eenvoudig met het aanmeldingsformulier dat je hier kunt downloaden. Dit formulier moet ondertekend worden ingestuurd i.v.m. de incassomachtiging. Een ondertekend formulier mag ook worden gescand en gemaild naar administratie@balknet.nl.

N.B. Lopende abonnementen op ZINGmagazine kunnen uitsluitend per 1 januari worden omgezet naar kortingsabonnementen.

 

Delen: