Privacyverklaring BALK

 

Privacyverklaring BALK

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. BALK heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

 

Gegevensbescherming

Neem je met BALK contact op, dan slaan we de door jou opgegeven gegevens en e-mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn:

  • om je aan te melden voor een festival, een training, of een vergelijkbare activiteit van BALK.
  • voor ontvangst van de BALK-Nieuwsbrief.
  • als je een vraag stelt aan BALK over bijvoorbeeld een organisatorische of juridische kwestie.

 

Deze gegevens gebruikt BALK alleen voor bovengenoemd specifiek doel. Na 2 jaar verwijdert BALK deze gegevens uit haar (digitale en papieren) administratie. Heb je je aangemeld voor de Nieuwsbrief, dan sturen we je die toe zolang je je niet afmeldt. BALK maakt deze persoonsgegevens niet openbaar en stuurt ze ook niet door aan derden.

 

Beeld- en geluidgegevens

Wanneer BALK bij een evenement beeld- of geluidopnamen maakt, of laat maken, zal zij dit aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer BALK gebruik maakt van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidmateriaal, zal BALK er op toezien dat deze derde-organisatie vergelijkbare privacy beschermende normen in acht neemt.

 

Diensten aan/van derden

Met elke organisatie waarvan BALK diensten afneemt, sluit BALK een ‘verwerkersovereenkomst’. Daarin verklaart deze derde partij de privacy-regels van de AVG in acht te nemen.

Voor de jaarlijkse afdracht van licentiegelden aan BUMA zal BALK uitsluitend het aantal leden van een koor/groep op de jaarlijkse peildatum doorgeven, dus geen NAW-gegevens van aangesloten individuele leden.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Iedereen van wie BALK persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerkt heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot administratie@balknet.nl. Schrijf je je uit voor de Nieuwsbrief, dan verwijdert BALK je gegevens uit die database. De wijze van uitschrijven vind je in elke afzonderlijke Nieuwsbrief.

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Social media buttons

BALK wil berichten gemakkelijk delen, en gebruikt daarvoor bij digitale communicatie social media buttons van Facebook en Twitter. Deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaringen van deze social media kanalen kun je eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Actualisatie

BALK verifieert jaarlijks of zijn privacybeleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vind je het privacybeleid van BALK niet correct, richt je dan tot het BALK-bestuur via administratie@balknet.nl.

 

Utrecht, Stichting BALK, 1 juni 2018

 

Delen: