Koornetwerk Nederland bouwt aan nieuw gezicht voor koorsector

 

Koornetwerk Nederland bouwt aan nieuw gezicht voor koorsector

Op 2 juni 2017 zal de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK) officieel overgaan in Koornetwerk Nederland. De nieuwe organisatie gaat zich profileren als het centrale aanspreekpunt voor de Nederlandse koorsector. Koornetwerk Nederland vertegenwoordigt ruim 140.000 amateurkoorzangers vanuit de aangesloten korenbonden. Met de verandering van de organisatiestructuur kan voortaan ook iedere andere organisatie die zich zonder winstoogmerk inzet voor de Nederlandse koorsector lid worden.

Met meer dan 1,7 miljoen actieve koorzangers -amateurs en professionals- is de koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Koornetwerk Nederland ontwikkelt meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst.

Met de start van Koornetwerk Nederland is tevens een nieuw bestuur aangesteld. Het voorzitterschap is in handen van Daphne Wassink, een ervaren bestuurder en beleidsmaker, tevens vicevoorzitter van de European Choral Association. Zij vormt samen met secretaris Herman Schimmel en penningmeester Roel Bueneker het dagelijks bestuur. Overige bestuursportefeuilles worden ingevuld door Roy Voogd voor communicatie, Annalisa Schmad voor deskundigheidsbevordering en Jos Raemaekers voor activiteiten.

Verbindingen binnen de koorsector
Tijdens de eerste bestuursbijeenkomst is uitgesproken dat de komende jaren actief ingezet wordt op het stimuleren van verbindingen tussen alle betrokkenen binnen de sector. Van amateur tot professional en van educatie tot podia. Diverse bestuursleden hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het Manifest Samen Zingen 2020, dat in maart jl. aan de Raad voor Cultuur is aangeboden. Het Manifest is ondertekend door ruim 300 professionals en organisaties uit de koorsector en was aanleiding voor een eerste expertmeeting met de Raad voor Cultuur ter voorbereiding van hun advisering over het cultuurbeleid voor 2021 en verder. Ook Koornetwerk Nederland zat aan tafel.

 

W: www.koornetwerk.nl
F: facebook.com/koornetwerk.nl/

 


(Publicatiedatum: 24-05-2017)
 
30-06-2020 - Zingen mag weer!
14-12-2017 - Zinge! nodigt je uit!
23-11-2017 - BALK Logo
07-03-2016 - Zing Jheronimus!
04-12-2014 - BALK festival Oost
23-06-2014 - Geslaagd!
20-05-2014 - LEO Sings!
Delen: