Privacybescherming verplicht vanaf 25 mei 2018

Koornetwerk Nederland, de koepelorganisatie van koren waarbij BALK is aangesloten, heeft ons geïnformeerd dat elke organisatie (dus ook een koor, vocal group, muziektheatervereniging enzovoorts) verplicht is om met ingang van 25 mei 2018 persoonsgegevens te beschermen. Dat moet op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Het gaat om alle digitaal of analoog geregisteerde gegevens, dus ook naw-gegevens van dirigent, bestuursleden, choreograaf, etc. en daarmee verband houdende documenten zoals afschriften van paspoorten, getuigschriften, cv’s, sollicitatiebrieven, etc. Zorg dat deze veilig zijn opgeborgen, zodat ze niet door derden kunnen worden verkregen, door diefstal van ordners, verkeerd verstuurde mail, datalekken, etc.

 

Koornetwerk Nederland heeft een fact sheet gemaakt met een stappenplan en een vragenlijst om te toetsen of je aan alle voorwaarden voldoet. Deze documenten vind je op de website van Koornetwerk Nederland. Daar staat ook een concept overeenkomst op voor eventuele afspraken met derde partijen als je koor persoonsgegevens voor een specifiek doel aan zo’n derde partij ter beschikking stelt.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens die in Nederland de uitvoering van deze Europese verordening controleert, kan boetes opleggen wanneer een organisatie geen veilig beleid rond bescherming persoonsgegevens heeft. Je krijg eerst een waarschuwing. BALK verwacht niet dat koren de eerste organisaties zullen zijn waar de Autoriteit Persoonsgegevens voor controle langs zal gaan, maar zie dit bericht als een aansporing om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan!

 


(Publicatiedatum: 22-01-2018)
 
30-06-2020 - Zingen mag weer!
14-12-2017 - Zinge! nodigt je uit!
23-11-2017 - BALK Logo
07-03-2016 - Zing Jheronimus!
04-12-2014 - BALK festival Oost
23-06-2014 - Geslaagd!
20-05-2014 - LEO Sings!
Delen: