BALK-leden betalen geen contributie over de eerste vier maanden van 2021

 

BALK-leden betalen geen contributie over de eerste vier maanden van 2021

Aanbod geldt ook voor nieuwe leden

 

BALK heft geen contributie voor de maanden januari t/m april 2021. Met dit besluit wil de bond koren, ensembles, vocal groups en muziektheatergezelschappen financieel tegemoetkomen tijdens deze coronaperiode.

 

Veel groepen maken kosten zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Het doorbetalen van de dirigent, het annuleren van geplande concerten of abonnementen op software voor online repeteren zijn bekende voorbeelden. Bovendien zien nogal wat koren leden vertrekken en dat heeft nadelige gevolgen voor de clubkas.

 

Overbruggen

Net als met de eerdere actie Meters Maken (bedoeld als steun in de rug bij de huur van een grotere repetitieruimte) probeert BALK met het schrappen van de contributie voor januari tot en met april groepen financieel te ontzien. Dat maakt het makkelijker om de eerste maanden van 2021 te overbruggen, met dan ook liefst weer zicht op repetities en uitvoeringen. De coronacompensatie van BUMA waarover alle leden eerder bericht kregen, is in deze korting verwerkt. Ook groepen die lid willen worden van BALK hoeven de eerste vier maanden geen contributie te betalen.

 

De kracht van samen

BALK hoopt dat deze tegemoetkoming helpt om ons netwerk van koren en muziektheatergroepen in stand te houden. Dankzij ‘de kracht van samen’ kunnen we, zodra de coronacrisis voorbij is, terug naar een situatie waarin we met zijn allen kunnen genieten van onze gezamenlijke passie: zingen, dansen, spelen.

 

Opgave ledenaantal

Zoals eerder bericht, ontvangt BALK graag vóór 31 december 2020 van elk BALK-lid opgave van het huidige ledenaantal. In maart 2021 zullen we dit verzoek herhalen. Zo kan BALK de gevolgen van de coronacrisis extra goed in beeld brengen. Per 1 mei wordt de factuur verzonden voor de jaarbijdrage 2021, op basis van een contributiebedrag van € 5,93 per koorlid (in plaats van € 8,90).

 

Gezond koorklimaat

Tot slot: het spreekt vanzelf dat het BALK Bureau ondertussen keihard blijft werken aan een gezond en inspirerend koorklimaat. We zijn er voor iedereen die ons nodig heeft, informatie zoekt of een dringende vraag heeft. Blijf ons dus gerust bellen of mailen.

 

Dit bericht is ook beschikbaar als pdf-bestand.

 


(Publicatiedatum: 30-11-2020)
 
30-06-2020 - Zingen mag weer!
14-12-2017 - Zinge! nodigt je uit!
23-11-2017 - BALK Logo
07-03-2016 - Zing Jheronimus!
04-12-2014 - BALK festival Oost
23-06-2014 - Geslaagd!
20-05-2014 - LEO Sings!
Delen: