Herstel- en Toekomstplan Nederlandse Koorsector gepresenteerd

 

Herstel- en Toekomstplan Nederlandse Koorsector gepresenteerd

Koornetwerk Nederland heeft op zaterdag 24 september het Herstel- en(Foto: Michael Gornig) Toekomstplan Nederlandse Koorsector gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Hedwig Verhoeven, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat gebeurde tijdens de Koornet Werkdag in Amare, Den Haag.

 

Het plan wijst de weg naar een duurzame toekomst voor samen zingen. Aanleiding is de coronacrisis die de koorwereld zwaar heeft getroffen, bijvoorbeeld in de vorm van inkomstenderving, ledenverlies, gebrek aan aanwas en kwaliteitsverlies. Daarnaast zijn er thema’s die al langer spelen en door corona zijn versterkt. Ook die vragen om een toekomstgerichte aanpak.

 

Het plan zoomt in op drie specifieke doelgroepen: zingende kinderen en jeugd, koordirigenten en seniorenkoren. Daarbij komen vier urgente thema’s aan bod: imago & branding, kwalitatief herstel na corona, diversiteit & inclusie en – tot slot – een toekomstbestendige organisatie. Het thema verbinding en samenwerking loopt als rode draad door de andere thema’s heen.

 

Het plan is verschenen als Publieksversie in de vorm van een kleurrijk, handzaam boekje. Het is als pdf (met aanklikbare links) ook te vinden en te downloaden via de website van Koornetwerk Nederland. Daar kun je ook een uitgebreider document downloaden dat de onderlegger is van de Publieksversie.

 


(Publicatiedatum: 26-09-2022)
 
30-06-2020 - Zingen mag weer!
14-12-2017 - Zinge! nodigt je uit!
23-11-2017 - BALK Logo
07-03-2016 - Zing Jheronimus!
04-12-2014 - BALK festival Oost
23-06-2014 - Geslaagd!
20-05-2014 - LEO Sings!
Delen: