De BUMA-opgave over 2021… Hoe zit dat eigenlijk?

Eind vorig jaar heeft een aantal koren een e-mail ontvangen van BUMA met het verzoek om opgave te doen van het gebruikte repertoire in 2021 tijdens uitvoeringen en repetities. De mail roept vragen op omdat veel koren in 2021 niet hebben opgetreden en ook veel minder – of zelfs geen – repetities hebben gehouden. Dus: wat te doen met de BUMA-mail?

 

Allereerst een geruststellende mededeling: de opgave van het gebruikte repertoire heeft geen financiële gevolgen voor de koren die zijn aangesloten bij BALK. Immers, BALK verzorgt de afdracht van de BUMA-gelden automatisch: per koorlid wordt een vast bedrag afgedragen aan BUMA vanuit de contributies die de koren aan BALK betalen. Juist omdat er veel minder gezongen is in 2021, wordt er in 2022 een compensatie opgenomen in de BUMA-afdracht. Dat leidt tot een korting in de BALK-contributie van € 1,98 per koorlid.

 

Maar waarom wil BUMA eigenlijk weten welk repertoire er gezongen is? Wel, de gegevens zijn nodig zodat BUMA de componisten, tekstschrijvers en arrangeurs van de gezongen nummers de financiële tegemoetkoming kan geven waar ze recht op hebben. Dankzij de gegevens van de koren kan BUMA een verdeelsleutel opstellen en overgaan tot uitbetaling aan de auteurs. BUMA gebruikt de gevraagde gegevens enkel en alleen voor het opstellen van die verdeelsleutel. Er is géén gegevensuitwisseling met bijvoorbeeld muziekuitgevers. Angst voor sancties omdat er mogelijk niet gewerkt wordt met legale bladmuziek en/of kopieën is dus niet nodig!

 

Koren die in het geheel niet actief zijn geweest in 2021 hoeven uiteraard geen nummers op te geven. Koren die wel gerepeteerd hebben of uitvoeringen gaven – zowel fysiek als online (via Zoom of Jamulus bijvoorbeeld) - wordt gevraagd om wel opgave te doen van het gebruikte repertoire.

 


(Publicatiedatum: 12-01-2022)
 
30-06-2020 - Zingen mag weer!
14-12-2017 - Zinge! nodigt je uit!
23-11-2017 - BALK Logo
07-03-2016 - Zing Jheronimus!
04-12-2014 - BALK festival Oost
23-06-2014 - Geslaagd!
20-05-2014 - LEO Sings!
Delen: