BALK groeit tegen de coronastroom in

Ondanks de coronacrisis is het ledenaantal van BALK in 2020 gegroeid met 13 groepen: van 629 naar 642. De groei is opmerkelijk: een belangrijk deel van de koorwereld heeft immers nauwelijks gezongen of uitvoeringen gegeven in 2020. Wel hebben koren leden zien vertrekken waardoor het aantal zangers dat de BALK-groepen samen vertegenwoordigen, daalde met 2,4 procent.

 

De stijging van het ledenaantal is vooral te danken aan een grote toestroom in de eerste maanden van 2020, dus vóór de uitbraak van de pandemie en de eerste lockdown. Gaandeweg het jaar waren er natuurlijk ook koren die hun lidmaatschap opzegden omdat ze ophielden te bestaan. Vooral koren met oudere leden (die vaak al te kampen hadden met een zekere leegloop) besloten zichzelf op te heffen, ook al omdat ze geen heil zagen in online repetities. Die afname woog echter niet op tegen het aantal groepen dat lid werd. Zelfs tijdens de periode van het zangverbod sloten koren zich nog aan bij BALK.

 

In de handen knijpen

BALK-directeur Pepijn Lagerwey is blij met de cijfers. "Als je ziet hoe zwaar de koorwereld getroffen is, mogen we in onze handen knijpen met deze netto toename van het aantal BALK-groepen. Het laat zien dat de BALK-gemeenschap perspectief ziet en vertrouwt op betere tijden. We hebben het afgelopen jaar veel energie gestoken in het schetsen van dat perspectief en het plaatsen van een stip op de horizon. Dat heeft misschien ook wel geholpen, naast het feit dat BALK - bij wijze van tegemoetkoming - de eerste vier maanden van 2021 geen contributie heft voor bestaande en nieuwe leden."

 

Koren iets kleiner

Het aantal zangers dat de BALK-groepen samen vertegenwoordigen, daalde wel: met 2,4 procent. Dat betekent dat het BALK-koor over het algemeen iets kleiner werd door het vertrek van individuele leden. De gemiddelde kooromvang is nu 26,5. Een jaar geleden was dat nog 27,8.

 

Verbinding

BALK vertrouwt erop dat meer groepen zich zullen aansluiten zodra er weer gezongen kan worden. "Dan zal het plezier van het zingen extra sterk binnenkomen", zegt Pepijn Lagerwey. "Bovendien: zingen verbindt en aan verbinding hebben we straks meer behoefte dan ooit. BALK staat ook na de coronaperiode helemaal klaar voor de lichte koormuziek en het muziektheater."

 


(Publicatiedatum: 05-01-2021)
 
30-06-2020 - Zingen mag weer!
14-12-2017 - Zinge! nodigt je uit!
23-11-2017 - BALK Logo
07-03-2016 - Zing Jheronimus!
04-12-2014 - BALK festival Oost
23-06-2014 - Geslaagd!
20-05-2014 - LEO Sings!
Delen: