Op weg naar een nieuwe organisatie voor amateurzang

BALK, KBZON en KCZB gaan samen op weg naar één nieuwe organisatieGeflankeerd door Herman Schimmel (KCZB, links) en Piet Roorda (KBZON, rechts) ondertekent Erica Tervelde namens BALK de intentieverklaring voor amateurzang. Dat bijzondere voornemen staat in een intentieverklaring waaronder de besturen van de drie korenbonden op 3 december 2022 hun handtekening hebben gezet.

 

Daarmee willen ze naar een betere dienstverlening voor hun zangers en inspelen op de eisen van een nieuwe tijd. De intentieverklaring is de uitkomst van een serie verkennende gesprekken die het afgelopen jaar zijn gevoerd.

 

Het gaat goed met de drie bonden. Toch nemen ze het initiatief voor een nieuwe organisatie vanwege een aantal ontwikkelingen.

 

Veranderende koorwereld

Zo verandert de koorwereld. Genres, stijlen, invloeden en culturele achtergronden zoeken elkaar steeds meer op. Zanginitiatieven op projectbasis leiden tot boeiende kruisbestuivingen, óók met disciplines als muziek, toneel, film of beeldende kunst. En er komen steeds meer informele koorverbanden. Deze trend staat niet los van maatschappelijke ontwikkelingen en van een samenleving waarin hokjes en zuilen stilaan verdwijnen. Daarmee staat het aloude verenigingsleven onder druk.

 

Knelpunten

Daarnaast zijn er diverse knelpunten. Zo krijgt zingen op scholen veel minder aandacht dan voorheen. De positie van dirigenten en andere professionals is voor verbetering vatbaar, ook als het gaat om scholing en educatie. En natúúrlijk heeft de coronapandemie grote gevolgen gehad voor de koorwereld. Veel groepen hebben zangers verloren of zijn zelfs helemaal opgeheven.

 

Waarheen

BALK, KBZON en KCZB vinden dat deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe, krachtige organisatie die daarop kan inspelen en daarmee ook op het belang van de zanger. Elke bond beschikt over specifieke kennis en expertise. Door die te bundelen willen ze de koorzang in Nederland toekomstbestendig maken vanuit een nieuwe, energieke koororganisatie. De bonden hebben een inspirerende club voor ogen waar je als koor, dirigent of zanger bij wilt horen. Andere kernwoorden die genoemd worden in de intentieverklaring: toonaangevend, laagdrempelig, professioneel, open en progressief. Maar ook: innovatief, verbindend, kwalitatief, betrouwbaar, breed toegankelijk, inclusief en digitaal.

 

Hoe verder?

Voorlopig verandert er voor de achterban nog niets in de activiteiten, de dienstverlening en de festivals van de drie bonden. Die gaan dus gewoon door. Besturen, zangers, dirigenten en professionals als vanouds terecht bij hun vertrouwde bureau/secretariaat.

Het komend jaar gaan BALK, KBZON en KCZB vooral gebruiken om te zien hoe ze de nieuwe korenorganisatie inhoudelijk en organisatorisch kunnen inrichten. Uiteraard gaan de bonden met hun achterban in gesprek om hen zoveel mogelijk te betrekken bij dit proces.

In het voorjaar van 2024 kán de nieuwe organisatie er staan als het samenwerkingsproces soepel verloopt. Maar die periode is niet in beton gegoten. Voorop staat dat er een krachtige en slagvaardige organisatie moet komen. Daarvoor nemen BALK, KBZON en KCZB zoveel tijd als nodig is.

 

De intentieverklaring is hier te vinden.

 

Over de drie bonden

  • BALK is de Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek. De bond bestaat sinds 1999 en vertegenwoordigt ruim 16.000 zangers van popkoren, vocal groups en muziektheatergroepen (musical, operette, opera).
  • KBZON verenigt 18.000 zangers en een breed scala aan koren en zanggroepen. De bond bestaat sinds 1887 als Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland.
  • KCZB is met circa 37.000 aangesloten zangers de grootste korenbond van Nederland. Die werd in 1886 opgericht als de Christelijke Zangers Bond. In 2011 kreeg de bond het predicaat ‘Koninklijk’.

 

 


(Publicatiedatum: 16-12-2022)
 
30-06-2020 - Zingen mag weer!
14-12-2017 - Zinge! nodigt je uit!
23-11-2017 - BALK Logo
07-03-2016 - Zing Jheronimus!
04-12-2014 - BALK festival Oost
23-06-2014 - Geslaagd!
20-05-2014 - LEO Sings!
Delen: