BALK zoekt een nieuwe penningmeester

Stichting BALK, de landelijke Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek, zoekt een penningmeester. Ben je ‘cijfergek’? Goed zo! Maar los van de getallen is het ook een mooie functie omdat je plaats neemt in het bestuur van een levendige club mensen in een boeiend koorsegment. Ook als ‘ideeënmens’ ben je dus meer dan welkom.

 

Als penningmeester denk je mee over het algemene beleid, de dienstverlening aan de BALK-leden en over het organiseren van festivals, cursussen of workshops. Bovendien bouw je een stevig netwerk op in koorzingend Nederland.

 

Bij de Stichting BALK (lid van Koornetwerk Nederland) zijn bijna 650 zangkoren, vocale groepen en muziektheatergezelschappen aangesloten. Het is een vitale, financieel gezonde organisatie die jaarlijks groeit. De dagelijkse werkzaamheden liggen bij het landelijk BALK-bureau. Dat bestaat uit een directeur, een officemanager en een webredacteur (alle drie deeltijdfuncties). Het bestuur bepaalt het beleid op afstand.


De taken van de penningmeester nemen gemiddeld 5 tot 8 uur per maand in beslag en omvatten:

  • het voeren en bijhouden van de boekhouding in een onlineboekhoudpakket; de penningmeester doet dit samen met de officemanager van BALK
  • het jaarlijks opstellen van de financiële jaarstukken: het exploitatieoverzicht, de balans en de begroting
  • mede richting geven aan het algemene beleid van BALK.

Het spreekt in je voordeel als je bekend bent met lichte koormuziek en/of muziektheater.
 

Het bestuur van BALK bestaat uit 5 leden en komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen in het centrum van Nederland. De functie is onbezoldigd, wel krijg je als bestuurslid een onkostenvergoeding. Een warme overdracht door de huidige penningmeester spreekt voor zich. Voor het penningmeesterschap bij BALK is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

 

BALK ziet je motivatiebrief met CV graag tegemoet vóór 11 juli 2021 per e-mail aan directeur@balknet.nl.

 


(Publicatiedatum: 14-06-2021)
 
30-06-2020 - Zingen mag weer!
14-12-2017 - Zinge! nodigt je uit!
23-11-2017 - BALK Logo
07-03-2016 - Zing Jheronimus!
04-12-2014 - BALK festival Oost
23-06-2014 - Geslaagd!
20-05-2014 - LEO Sings!
Delen: