Nieuw boek over koorregie

Handboek voor betere presentaties van koren op het podium

 

Nieuw boek over koorregie

Met het boek Koorregie dat  Meta Stevens en Marijke de Wit vandaag presenteren, kunnen koren hun podiumpresentatie verbeteren. Het boek voorziet in een grote behoefte van koren om hun publiek niet alleen muzikaal, maar ook visueel te boeien. Het is het eerste boek in de wereld dat diep ingaat op alle aspecten van presentaties door koren. Zing Magazine is de uitgever van het boek.

 

Meta Stevens en Marijke de Wit hebben enkele jaren aan het boek gewerkt. Het is een rijk boek geworden, gevoed door hun jarenlange ervaring in het regisseren van koren in diverse zangstijlen. Ook het geven van de cursus Koorregie, die zij in samenwerking met korenbond BALK sinds 2009 geven, was een aanleiding en inspiratiebron voor het boek. Bij koren, dirigenten, choreografen bestaat een grote behoefte om de impact van hun optredens te vergroten. Beide auteurs hebben hun wortels in het theater. Vanuit een theatrale benadering geven ze de lezer handvatten om hun koor te regisseren, maar in het besef dat de zang te allen tijde centraal staat. Marijke de Wit: “Een regisseur beziet de zangers als vertolkers van een lied. Daarbij hoort inleving en laten zien dat je weet waar je over zingt en wat je voelt.” In korenland wordt regie abusievelijk nog wel eens verward met ‘pasjes doen’. Regie gaat echter over versterking van de zang door een verhoogd bewustzijn op het podium, posities, expressie en nog veel meer dat terug te vinden is in het prettig leesbare en rijk geïllustreerde boek.

 

Website

Aan het boek is ook een website gekoppeld, want foto’s en beschrijvingen van het regiewerk zijn vanzelfsprekend niet voldoende. Op de website zijn  korte instructiefilmpjes te vinden, bijvoorbeeld over de verschillende manieren om de intro van een lied te regisseren. Hiervoor werkten de auteurs samen met vocal group Pitch Control uit Den Haag, onder muzikale leiding van Merel Martens. Wijke Visker van dit koor schreef speciaal voor dit project twee liedjes, die als oefenmateriaal zijn gebruikt. Lezers kunnen via QR-codes in het boek direct de filmpjes downloaden. Voor lezers zonder QR-app zijn de filmpjes te vinden op www.koorregieboek.nl

 

****

Koorregie, Handboek voor een betere podiumpresentatie

www.koorregieboek.nl

Auteurs: Meta Stevens en Marijke de Wit

Uitgegeven door: Zing Magazine

Uitgever: Gilles Graafland

Vormgeving: Landgraphics, Sanne van den Berg

Redactie: Elke Jansen

Kosten: € 24,95

Bestellingen: koorregie@zingmagazine.nl

 


(Publicatiedatum: 23-10-2014)
 
30-06-2020 - Zingen mag weer!
14-12-2017 - Zinge! nodigt je uit!
23-11-2017 - BALK Logo
07-03-2016 - Zing Jheronimus!
04-12-2014 - BALK festival Oost
23-06-2014 - Geslaagd!
20-05-2014 - LEO Sings!
Delen: