Zingen mag weer!

Zingen mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie en altijd in een goed geventileerde ruimte. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het advies dat het RIVM op 30 juni 2020 heeft uitgebracht, als aanvulling op de richtlijn voor koren die vanaf die vanaf 1 juli 2020 gelden. Dat meldt Koornetwerk Nederland.

 

Daarmee komt een einde aan het negatieve advies voor koren om samen te zingen. Ook blijft de afstand onderling tijdens een repetitie gelijk aan de algemene afstand die sowieso binnen de algemene richtlijnen geldt. Door de geadviseerde zigzagformatie blijft het directe risico door druppelinfectie minimaal, mits zangers recht vooruit zingen. Het advies is mede tot stand gekomen op basis van actuele voorstellen van Koornetwerk Nederland en informatie en overleg met virmus.nl.

 

Belangrijk onderdeel van het advies vormt de ventilatie, indien in een binnenruimte wordt gezongen. Het RIVM adviseert daarover:

 

“Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht (advies is gebaseerd op richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.”

 


(Publicatiedatum: 30-06-2020)
 
30-06-2020 - Zingen mag weer!
14-12-2017 - Zinge! nodigt je uit!
23-11-2017 - BALK Logo
07-03-2016 - Zing Jheronimus!
04-12-2014 - BALK festival Oost
23-06-2014 - Geslaagd!
20-05-2014 - LEO Sings!
Delen: