Duidelijkheid over BTW-tarief voor dirigenten

Laag btw-tarief voor dirigenten wordt uitgangspunt

Geslaagde actie van de VNK

 

Vaste of ingehuurde dirigenten van koren die kunnen aantonen dat (de) repetities samenhangen met een of meer concerten per jaar, kunnen voortaan bij het koor waar zij voor werken het verlaagde BTW-tarief van 6% in rekening brengen. Het hoge BTW-tarief (21%) blijft gelden voor repetities die het karakter hebben van ‘vrijetijdsbesteding’ en dus niet zijn bedoeld voor voorbereiding op openbare optredens. Dat betekent in de praktijk dat het lage BTW-tarief voor dirigenten uitgangspunt zal zijn.

 

Dit komt met zoveel woorden te staan in een nieuw besluit over goederen en diensten waarvoor het verlaagde BTW-tarief geldt. Binnenkort wordt dit in de Staatscourant gepubliceerd. 

Een en ander blijkt uit de recente antwoorden van staatssecretaris Siebes van Financiën op vragen van de CDA-Tweede Kamerleden, Pieter Omtzigt en Mona Keijzer. Beide kamerleden hebben vragen ingediend, nadat in eerste instantie de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK) en later ook andere organisaties in de amateurmuziekwereld zich tot ‘politiek Den Haag’ hadden gericht om de staatssecretaris zo ver te krijgen dat een eind zou komen aan de willekeur van belastingdiensten waarmee koren en dirigenten te maken krijgen.

 

De VNK heeft in de afgelopen drie jaar herhaaldelijk aangeklopt bij het ministerie van Financiën om duidelijkheid te krijgen over de onverkwikkelijke situatie over de BTW-tarieven voor dirigenten. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 5 oktober 2011 dat optredens en repetities die met elkaar nauw samenhangen één economische prestatie vormen. Daarvoor geldt, volgens de rechtbank, het lage BTW-tarief. Het ministerie lapte die uitspraak aan zijn laars en de belastingdiensten gingen gewoon hun gang, tot grote onduidelijkheid en ongenoegen bij veel dirigenten en koorbesturen. Het ministerie hulde zich in stilzwijgen. 

Uiteindelijk heeft de VNK zich tot de ‘politiek’ gewend. Dat heeft tot het gewenste resultaat geleid. VNK-voorzitter Jos Verbeeten is verheugd over het besluit van de staatssecretaris en over de antwoorden van hem aan de CDA-kamerleden. “Dit is goed voor de dirigenten en koren. We hebben als VNK, door de politiek te benaderen, de zaak duidelijk aangezwengeld. Dat werkt kennelijk en dat is prima.”

 

Hij verbaast zich overigens over een onderdeel van het antwoord van de staatssecretaris aan de twee CDA-kamerleden. “De staatssecretaris zegt namelijk in zijn antwoord dat de Belastingdienst de uitspraak van de Haarlemse rechtbank onderschrijft en ook niet in hoger beroep is gegaan en dat dus de vaste of niet vaste dirigent onder het lage tarief valt als de repetities te maken hebben met openbare optredens. Waarom dan al die onduidelijkheid in de afgelopen jaren? Vanwaar die willekeur ?”, vraagt hij zich af.    

Niet onbelangrijk is ook dat de staatssecretaris in zijn antwoord zegt dat de regels voor dirigenten op dezelfde wijze gelden voor begeleiders van koren. “Als een begeleider dezelfde prestatie verricht als een dirigent, dan geldt ook daarvoor het verlaagde BTW-tarief voor uitvoerende kunstenaars. In geval van ‘andere prestaties’ – dus niet gericht op concerten – dan is daarop het algemene BTW-tarief van toepassing”, aldus de staatssecretaris.

 


(Publicatiedatum: 15-09-2014)
 
30-06-2020 - Zingen mag weer!
14-12-2017 - Zinge! nodigt je uit!
23-11-2017 - BALK Logo
07-03-2016 - Zing Jheronimus!
04-12-2014 - BALK festival Oost
23-06-2014 - Geslaagd!
20-05-2014 - LEO Sings!
Delen: