Project kangoeroekoren gestart

 

Project kangoeroekoren gestart

Koornetwerk Nederland en de drie grootste korenbonden van Nederland – KCZB, KBZON en BALK – zijn begonnen met een uniek pilotproject voor de oprichting van kangoeroekoren.


Zes koren voor volwassenen (twee lid-koren van elke bond) krijgen daarbij de kans om een eigen jeugdafdeling op te richten. De koren die zich hebben aangemeld, krijgen begeleiding op het gebied van organisatie, werving, repertoire en werkvormen. Voor elk koor dat meedoet, is een impulsbudget beschikbaar als ondersteuning in de kosten voor onder meer een dirigent en repetitieruimte.

De koren die meedoen, spreken af om jeugdzangers te werven voor het kangoeroekoor en met die groep 15 (repetitie)bijeenkomsten te organiseren. Dat traject werkt toe naar een presentatiemoment in het voorjaar van 2025. Het is de bedoeling dat het kangoeroekoor daarna wordt voortgezet en als inspiratie dient voor de oprichting van nog meer kangoeroekoren in Nederland. Voor het pilotproject wordt aangehaakt bij de Blauwdruk ‘Geef zang door!’ van Koornetwerk Nederland die projectleider Claudia Franzen heeft opgesteld in samenspraak met de kinder- en jeugdkoorsector in Nederland.

 

Meer informatie: https://koornetwerk.nl/kangoeroekoren/.

 

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Ramon van den Boom, coördinator namens de korenbonden, ramonvandenboom@kbzon.nl of met Claudia Franzen, projectleider Jeugd- en Koorzang bij Koornetwerk Nederland, claudia.franzen@koornetwerk.nl.

 


(Publicatiedatum: 15-04-2024)
 
Delen: